Badges of the Serbian Armed Forces

Значке у Војсци Србије представљају идентификацију одређених професионалних, службених и личних карактеристика припадника Војске Србије и доприносе индивидуалном осећају припадности колективу на основу личних и професионалних квалитета.

oznake-uniforma-vojska-srbije.jpg