Конкурси и огласи
17.12.2012

Конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА Војна пошта 1414 Нови Сад

1. артиљерија – 1 извршилац
2. оклопне јединице – 8 извршилаца
3. интендантска служба – 1 извршилац
4. санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
5. пешадија – 34 извршиоца
6. интендантска служба – 1 извршилац
7. саобраћајна служба – 12 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
8. пешадија – 1 извршилац
9. инжињерија – 1 извршилац
10. саобраћајна служба – 1 извршилац
11. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у Зуцама)

Војна пошта 5131 Ниш
12. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2342 Београд
13. пешадија – 2 извршиоца
14. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2827 Нови Сад
15. речне јединице – 1 извршилац
16. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд
17. пешадија – 7 извршилаца
18. служба телекомуникације – 1 извршилац
19. саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 8909 Београд
20. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
21. интендантска служба – 1 извршилац
22. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 5002 Београд
23. пешадија – 3 извршиоца
24. саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 4557 Београд
25. пешадија – 5 извршилаца
26. интендантска служба – 1 извршилац
27. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војнa поштa 4522 Батајница
28. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у Батајници)
29. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у Батајници)
30. саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у Батајници)

Војна пошта 1205 Београд
31. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца (радна места су у Зуцама)
32. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 4 извршиоца (радна места су у Јакову)
33. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у Батајници)
34. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у Јакову)
35. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у Батајници)
36. саобраћајна служба – 2 извршиоца (радна места су у Зуцама)
37. саобраћајна служба – 3 извршиоца (радна места су у Јакову)

Војна пошта 5004 Јаково
38. пешадија – 1 извршилац (радно место је у Јакову)
39. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у Јакову)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 5542 Београд
40. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 4976 Врање
41. пешадија – 21 извршилац
42. инжињерија – 10 извршилаца
43. служба телекомуникације – 2 извршиоца
44. техничка служба – 2 извршиоца
45. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 9845 Ваљево
46. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање
47. пешадија – 14 извршилаца
48. артиљерија – 5 извршилаца
49. оклопне јединице – 15 извршилаца
50. инжињерија – 1 извршилац
51. служба телекомуникације – 5 извршилаца
52. техничка служба – 5 извршилаца
53. санитетска служба – 1 извршилац
54. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 5542 Београд
55. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 2143 Горњи Милановац
56. служба телекомуникације – 1 извршилац
57. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 9808 Београд
58. пешадија – 1 извршилац (радно место је у Луњевици)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш
59. пешадија – 13 извршилаца
60. служба телекомуникације – 1 извршилац
61. техничка служба – 1 извршилац
62. санитетска служба – 1 извршилац
63. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КАЧАРЕВО

Војна пошта 4501 Београд
64. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
65. пешадија – 1 извршилац
66. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца
67. служба телекомуникације – 1 извршилац
68. интендантска служба – 1 извршилац
69. санитетска служба – 1 извршилац
70. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 4666 Ниш
71. артиљерија – 1 извршилац
72. оклопне јединице – 28 извршилаца
73. инжињерија – 1 извршилац
74. саобраћајна служба – 2 извршиоца
75. грађевинска служба – 1 извршилац


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 4666 Ниш
76. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац
77. оклопне јединице – 2 извршиоца
78. служба телекомуникације – 4 извршиоца
79. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 3987 Ниш
80. артиљерија – 23 извршиоца
81. служба телекомуникације – 2 извршиоца
82. техничка служба – 1 извршилац
83. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
84. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 5542 Београд
85. служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
86. пешадија – 2 извршиоца
87. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 6 извршилаца
88. инжињерија – 2 извршиоца
89. служба телекомуникације – 1 извршилац
90. техничка служба – 1 извршилац
91. саобраћајна служба – 6 извршилаца

Војна пошта 2827 Нови Сад
92. пешадија – 1 извршилац
93. речне јединице – 4 извршиоца
94. инжињерија – 3 извршиоца
95. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд
96. пешадија – 1 извршилац
97. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 8909 Београд
98. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
99. пешадија – 19 извршилаца
100. санитетска служба – 1 извршилац


Војна пошта 8486 Панчево
101. пешадија – 12 извршилаца
102. техничка служба – 1 извршилац
103. интендантска служба – 1 извршилац
104. саобраћајна служба – 5 извршилаца
105. грађевинска служба – 3 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
106. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац
107. пешадија – 1 извршилац
108. инжињерија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4522 Батајница
109. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
110. инжињерија – 1 извршилац
111. служба телекомуникације – 1 извршилац
112. саобраћајна служба – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Војна пошта 5542 Београд
113. служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор
114. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
115. артиљерија – 1 извршилац
116. оклопне јединице – 14 извршилаца
117. служба телекомуникације – 2 извршиоца
118. саобраћајна служба – 4 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СТАРИ БАНОВЦИ

Војна пошта 4501 Београд
119. техничка служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 2827 Нови Сад
120. инжињерија – 1 извршилац
121. служба телекомуникације – 1 извршилац
122. интендантска служба – 1 извршилац


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
да нису старији од 30 година;
да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу (што утврђује надлежан центар за психолошку процену);
да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
да имају најмање средњу стручну спрему, осим за радна места у служби телекомуникације, где је потребно најмање завршена средња школа 4. степена и за радна места на р. бр. 8., 13., 25., 38., 46., 58., 64., 65., 86., 92., 98., 107., 114., 24 радна места на р. бр. 5., 11 радних места на р. бр. 41., 3 радна места на р. бр. 47., 5 радних места на р. бр. 59. и 4 радна места на р. бр. 99., где је потребно најмање основно образовање (радна места стрелаца и чувара);
за сва радна места у саобраћајној служби могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију, осим за радна места на р. бр. 36. и 37., где је потребна најмање „Е” категорија;
за сва радна места у служби телекомуникације могу конкурисати лица која имају завршену електротехничку или саобраћајну школу (смер телекомуникације);
за радно место на р. бр. 1.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радна места на р. бр. 3., 6. и 122.: могу конкурисати лица која имају завршену угоститељску или прехрамбену школу;
за радна места на р. бр. 4., 53., 62., 69. и 100.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за болничара;
за радно место на р. бр. 9.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 11.: могу конкурисати лица која имају завршену техничку или електротехничку школу;
за радна места на р. бр. 16., 21., 26., 95. и 103.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за кувара;
за једно радно место на р. бр. 23.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радна места на р. бр. 29., 44. и 61. и два радна места на р. бр. 52.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за аутомеханичара;
за два радна места на р. бр. 31.: могу конкурисати лица која имају најмање „Е” категорију;
за радна места на р. бр. 32.: могу конкурисати лица која имају најмање „Е” категорију;
за радна места на р. бр. 33. и 34. и једно радно место на р. бр. 78.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радно место на р. бр. 35. и једно радно место на р. бр. 52.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за електромеханичара;
за радно место на р. бр. 39.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара за муницију и МЕС;
за шест радних места на р. бр. 42.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за једно радно место на р. бр. 48.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за четири радна места на р. бр. 49.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 50.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за једно радно место на р. бр. 52.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за погонског манипуланта и најмање „Ц” категорију;
за једно радно место на р. бр. 52.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара за инж. машине и прикључне уређаје;
за два радна места на р. бр. 66.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 68.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за берберина;
за радно место на р. бр. 71.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за три радна места на р. бр. 72.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 73.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 75.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за зидара-фасадера;
за радно место на р. бр. 82.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за електромеханичара за хемијске изворе струје и најмање „Ц” категорију;
за радна места на р. бр. 84.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за два радна места на р. бр. 87.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радна места на р. бр. 88.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 89.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радно место на р. бр. 90.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за механичара за инжињеријске машине;
за два радна места на р. бр. 93.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радна места на р. бр. 94.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за пет радних места на р. бр. 99.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радна места на р. бр. 101.: могу конкурисати лица која имају најмање „Ц” категорију;
за радно место на р. бр. 102.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за металостругара;
за једно радно место на р. бр. 105.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за лимара;
за једно радно место на р. бр. 105.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за зидара;
за једно радно место на р. бр. 105.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за инсталатера водовода и канализације;
за радна места на р. бр. 106.: могу конкурисати лица која имају најмање „Е” категорију;
за једно радно место на р. бр. 112.: могу конкурисати лица која имају завршену електротехничку или саобраћајну школу (смер телекомуникације);
за пет радних места на р. бр. 116.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за радно место на р. бр. 119.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому или сертификат за електромеханичара за изворе струје и елек. агрегате;
за радно место на р. бр. 120.: могу конкурисати лица која имају најмање „Б” категорију;
за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне бригаде и јединице војне полиције требају успешно да заврше селективну обуку;
кандидати женског пола (који нису војно обучени) требају успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства, који испуњава услове, доставља попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника непосредно, или поштом, Војној пошти са којом жели да закључи уговор. Уз образац пријаве прилаже се:
кратка биографија;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
копија војничке књижице (осим за лица женског пола);
потврда Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
копија дипломе о стеченом образовању (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини), за лица која конкуришу за род-службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања психолошке процене, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско здравствену проверу у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу.

Захтеви за безбедносну проверу биће достављени за кандидате који су, након обављених медицинско здравствених провера, оцењени способним за пријем у професионалну војну службу и који су најбоље рангирани.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања на медицинско здравствену проверу, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су одслужили војни рок под оружјем, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Са кандидатима, који успешно заврше обуку, закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Са кандидатима за пријем у јединице специјалне бригаде и јединице војне полиције, који успешно заврше предвиђену селективну обуку и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу, закључиће се уговор о раду на период од шест месеци, уз могућност продужења истог на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 15. јануара 2013. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:
- 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије;
- 011/2064-074 Војна пошта 4795 Београд;
- 011/3074-513 и 3074-486 Војна пошта 4522 Батајница;
- 011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд;
- 018/555-216 Војна пошта 5131 Ниш;
- 011/3401-007 и 3401-069 Војна пошта 2342 Београд;
- 011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд;
- 021/4835-534 и 4835-016 Војна пошта 1414 Нови Сад;
- 018/555-353 и 508-554 Војна пошта 4666 Ниш;
- 017/414-102, лок. 327 и 314 Војна пошта 4976 Врање;
- 013/326-221 и 326-078 Војна пошта 8486 Панчево;
- 018/508-004 и 508-218 Војна пошта 3987 Ниш;
- 021/4835-441 Војна пошта 2827 Нови Сад;
- 011/2064-359 Војна пошта 2834 Београд;
- 011/3053-603 и 3053-709 Војна пошта 1205 Београд;
- 011/3053-214 Војна пошта 8909 Београд;
- 011/3053-265 Војна пошта 4501 Београд;
- 011/2064-318 и 2064-494 Војна пошта 5002 Београд;
- 011/2064-823 Војна пошта 4557 Београд;
- 025/438-899, лок. 167 и 091 Војна пошта 1423 Сомбор;
- 014/296-017 Војна пошта 9845 Ваљево;
- 011/8416-886, лок. 767 Војна пошта 5004 Јаково;
- 012/223-666, лок. 206 Војна пошта 5302 Пожаревац;
- 032/713-290, лок. 637 и 533 Војна пошта 2143 Горњи Милановац.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Даном објављивања овог конкурса у магазину „Одбрана”, поништава се конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, објављен у магазину „Одбрана” број 173 од 01. децембра 2012. године.


Пријаву за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника можете преузети ОВДЕ.