Конкурси и огласи
01.11.2013

Конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА Војна пошта 1414 Нови Сад
1. пешадија – 1 извршилац
2. артиљерија – 2 извршиоца
3. оклопне јединице – 4 извршиоца
4. служба телекомуникације – 2 извршиоца
5. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
6. пешадија – 64 извршилаца
7. служба телекомуникације – 2 извршиоца
8. техничка служба – 3 извршиоца
9. интендантска служба – 1 извршилац
10. санитетска служба – 1 извршилац
11. саобраћајна служба – 11 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
12. саобраћајна служба – 1 извршилац
13. пешадија – 2 извршиоца (радна места су у насељу Бубањ Поток)
14. пешадија – 12 извршилаца (радна места су у насељу Кнежевац)
15. пешадија – 2 извршиоца (радна места су у насељу Раља)
16. техничка служба – 6 извршилаца (радна места су у насељу Раља)
17. интендантска служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Кнежевац)

Војна пошта 5542 Београд
18. служба телекомуникације – 3 извршиоца
19. саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
20. речне јединице – 3 извршиоца
21. техничка служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2834 Београд
22. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
23. служба ваздушног осматрања и јављања – 5 извршилаца
24. техничка служба – 1 извршилац
25. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
26. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац
27. техничка служба – 1 извршилац
28. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радно место је у насељу Батај-ница)
29. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Батај-ница)
30. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
31. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
32. служба телекомуникације – 2 извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
33. техничка служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
34. саобраћајна служба – 5 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
35. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 7 извршилаца (радна места су у насељу Јако-во)
36. служба телекомуникације – 2 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
37. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Јако-во)
38. техничка служба – 4 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)

Војна пошта 8909 Београд
39. служба телекомуникације – 2 извршиоца

Војна пошта 9858 Батајница
40. пешадија – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
41. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батај-ница)
42. техничка служба – 7 извршилаца (радна места су у насељу Батајница)
43. саобраћајна служба – 7 извршилаца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 5002 Београд
44. пешадија – 1 извршилац
45. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 4557 Београд
46. пешадија – 10 извршилаца
47. служба телекомуникације – 1 извршилац
48. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 3395 Батајница
49. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радно место је у насељу Батај-ница)
50. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)

Војна пошта 5004 Јаково
51. пешадија – 4 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
52. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
53. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
54. интендантска служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
55. саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БОГУТОВАЧКА БАЊА

Војна пошта 9808 Београд
56. пешадија – 4 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4976 Врање
57. пешадија – 21 извршилац
58. инжињерија – 10 извршилаца
59. служба телекомуникације – 2 извршиоца
60. техничка служба – 2 извршиоца
61. саобраћајна служба – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
62. артиљерија – 2 извршиоца

Војна пошта 9845 Ваљево
63. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање
64. пешадија – 16 извршилаца
65. артиљерија – 9 извршилаца
66. оклопне јединице – 11 извршилаца
67. инжињерија – 1 извршилац
68. служба телекомуникације – 3 извршиоца
69. техничка служба – 3 извршиоца
70. интендантска служба – 2 извршиоца
71. саобраћајна служба – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
72. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
73. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 5542 Београд
74. служба телекомуникације – 1 извршилац
75. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2143 Горњи Милановац
76. служба телекомуникације – 1 извршилац
77. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
78. пешадија – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш
79. пешадија – 56 извршилаца
80. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КАЧАРЕВО

Војна пошта 9808 Београд
81. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
82. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
83. пешадија – 1 извршилац
84. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца
85. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца
86. техничка служба – 2 извршиоца
87. саобраћајна служба – 4 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
88. пешадија – 3 извршиоца
89. артиљерија – 8 извршилаца
90. оклопне јединице – 4 извршиоца
91. инжињерија – 5 извршилаца
92. служба телекомуникације – 2 извршиоца
93. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац
94. интендантска служба – 1 извршилац
95. саобраћајна служба – 10 извршилаца

Војна пошта 4501 Београд
96. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца

Војна пошта 5019 Крушевац
97. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2895 Лађевци
98. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радно место је у насељу Лађев-ци)
99. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Лађевци)


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5801 Крушевац
100. служба телекомуникације – 2 извршиоца
101. атомско-биолошко-хемијска служба – 3 извршиоца
102. санитетска служба – 1 извршилац
103. саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 5019 Крушевац
104. техничка служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 9808 Београд
105. пешадија – 14 извршилаца
106. техничка служба – 2 извршиоца
107. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
108. оклопне јединице – 26 извршилаца
109. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЛЕСКОВАЦ

Војна пошта 4445 Лесковац
110. пешадија – 5 извршилаца
111. техничка служба – 2 извршиоца
112. интендантска служба – 1 извршилац
113. санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА МЛАДЕНОВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
114. пешадија – 1 извршилац
115. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
116. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НЕГОТИН

Војна пошта 9808 Београд
117. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 5542 Београд
118. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
119. оклопне јединице – 1 извршилац
120. техничка служба – 1 извршилац
121. саобраћајна служба – 4 извршиоца

Војна пошта 8486 Панчево
122. пешадија – 1 извршилац
123. техничка служба – 1 извршилац
124. саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 3987 Ниш
125. артиљерија – 12 извршилаца
126. саобраћајна служба – 12 извршилаца

Војна пошта 5464 Ниш
127. служба телекомуникације – 8 извршилаца

Војна пошта 1205 Београд
128. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 5 извршилаца
129. техничка служба – 2 извршиоца
130. саобраћајна служба – 6 извршилаца

Војна пошта 5019 Крушевац
131. ветеринарска служба – 2 извршиоца
132. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево
133. пешадија – 4 извршиоца
134. оклопне јединице – 12 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
135. пешадија – 2 извршиоца
136. инжињерија – 3 извршиоца
137. служба телекомуникације – 1 извршилац
138. техничка служба – 3 извршиоца
139. интендантска служба – 5 извршилаца
140. санитетска служба – 1 извршилац
141. саобраћајна служба – 2 извршиоца
142. грађевинска служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
143. речне јединице – 4 извршиоца
144. инжињерија – 2 извршиоца
145. служба телекомуникације – 2 извршиоца
146. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 2834 Београд
147. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
148. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 6 извршилаца
149. техничка служба – 1 извршилац
150. саобраћајна служба – 9 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
151. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Крушедол)
152. техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Крушедол)
153. саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Крушедол)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
154. пешадија – 17 извршилаца
155. служба телекомуникације – 1 извршилац
156. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 8486 Панчево
157. пешадија – 6 извршилаца
158. техничка служба – 2 извршиоца
159. саобраћајна служба – 7 извршилаца
160. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4310 Панчево
161. инжињерија – 2 извршиоца
162. служба телекомуникације – 1 извршилац
163. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
164. артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца
165. техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 3160 Панчево
166. служба телекомуникације – 2 извршиоца
167. техничка служба – 2 извршиоца
168. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПИРОТ

Војна пошта 9808 Београд
169. пешадија – 5 извршилаца
170. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац
171. пешадија – 8 извршилаца
172. инжињерија – 1 извршилац
173. интендантска служба – 1 извршилац
174. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖЕГА

Војна пошта 9808 Београд
175. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Јеминска Стена)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4522 Батајница
176. јединице за електронска дејства – 14 извршилаца

Војна пошта 9808 Београд
177. пешадија – 2 извршиоца

Војна пошта 4666 Ниш
178. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево
179. пешадија – 30 извршилаца
180. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВО

Војна пошта 9808 Београд
181. пешадија – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Војна пошта 9808 Београд
182. пешадија – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор
183. пешадија – 2 извршиоца
184. интендантска служба – 1 извршилац
185. санитетска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
186. артиљерија – 1 извршилац
187. оклопне јединице – 9 извршилаца
188. служба телекомуникације – 1 извршилац
189. техничка служба – 2 извршиоца
190. саобраћајна служба – 5 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА УЖИЦЕ

Војна пошта 5542 Београд
191. интендантска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЧАЧАК

Војна пошта 9808 Београд
192. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 2827 Нови Сад
193. инжињерија – 4 извршиоца
194. интендантска служба – 1 извршилац


УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
- да нису старији од 30 година;
- да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
- да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
- за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
- кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне бригаде треба успешно да заврше селективну обуку (за радна места на р. бр. 122, 123, 124, 157, 158, 159. и 160);
- кандидати који конкуришу за пријем у јединице војне полиције требају успешно да заврше специјалистичку обуку (за радна места на р. бр. 22., 44., 45., 147., 11 радних места на р. бр. 6. и 1 радно место на р. бр. 11.);
- кандидати женског пола (који нису војно обучени) треба успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.
- за радно место на р. бр. 1: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 2: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, а за друго радно место могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 3: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 4: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекому-никације);
- за радно место на р. бр. 5: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 6: за 53 радна места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање и телесну висину најмање 175 цм, док за 11 радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 7: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 8: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену машинску школу;
- за радно место на р. бр. 9: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 10: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за болничара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 11: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 12: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 13: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 14: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 15: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 16: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 17: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 18: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекому-никације);
- за радна места на р. бр. 19: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 20: за два радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, док за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме. За сва радна места потребно је да су кандидати пливачи;
- за радна места на р. бр. 21: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места потребно је да лица која конкуришу имају завршену машинску школу, док је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају завршену електротехничку школу;
- за радно место на р. бр. 22: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 23: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 24: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за механичара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 25: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 26: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 27: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 28: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 29: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 30: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 31: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе. За четири радна места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону;
- за радна места на р. бр. 32: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 33: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену електротехничку школу;
- за радна места на р. бр. 34: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 35: за пет радних места могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме, док за два радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону, а за друго радно место возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 36: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације). За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 37: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 38: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе. За два радна места потребно је да лица ко-ја конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” ка-тегорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 39: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 40: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 41: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме;
- за радна места на р. бр. 42: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме машинске, електротехничке или ваздухопловнотехничке школе;
- за радна места на р. бр. 43: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За шест радних места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону, а за једно радно место возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 44: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 45: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 46: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 47: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 48: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 49: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 50: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме машинске, електротехничке или ваздухопловнотехничке школе;
- за радна места на р. бр. 51: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 52: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекому-никације);
- за радно место на р. бр. 53: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за механичара и нај-мање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 54: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 55: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 56: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 57: за осам радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за тринаест радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 58: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За осам радних места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије, а за једно радно место возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 59: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 60: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутомеханичара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 61: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 62: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену електротехничку, техничку или саобраћајну школу (смер телекомуникације);
- за радно место на р. бр. 63: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 64: за једанаест радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за пет радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за три радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 65: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације), док за осам радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за два радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 66: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 67: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 68: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 69: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену електротехничку школу и возачку дозволу најмање „Б” категорије, док је за два радна места потребно да лица која конкуришу имају завршену машинску школу, смер механичар, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкури-шу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 70: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 71: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 72: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 73: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 74: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радно место на р. бр. 75: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 76.: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радно место на р. бр. 77.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 78: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 79: за тридесет осам радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за осамнаест радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 80: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 81: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 82: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 83: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 84: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе. За три радна места потребно је да лица ко-ја конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 85: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 86: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену машинску школу, док је за друго радно место потребно да лица која конку-ришу имају завршену електротехничку школу и возачку дозволу најмање „Ц” кате-горије;
- за радна места на р. бр. 87: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 88: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 89: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 90: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 91: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 92: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радно место на р. бр. 93: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 94: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кројача и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 95: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За шест радних места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, а за четири радна места возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону;
- за радна места на р. бр. 96: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 97: могу конкурисати лица која имају најмање 5. степен стручне спреме саобраћајне школе, занимање возач моторног возила или техничар друмског саобраћаја, возачку дозволу најмање „Ц” категорије и положен испит за инструктора „Б” и „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 98: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме техничке школе;
- за радно место на р. бр. 99: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме техничке школе;
- за радна места на р. бр. 100: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 101: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме хемијске или хемијско-технолошке школе;
- за радно место на р. бр. 102: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме медицинске школе;
- за радна места на р. бр. 103: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 104: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за механичара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 105: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 106: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 107: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са механичким ложењем и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 108: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 109: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 110: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 111: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену електротехничку школу;
- за радно место на р. бр. 112: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 113: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за болничара и нај-мање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 114: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 115: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 116: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 117: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 118: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 119: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 120: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за бравара или сертификат за заваривача и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 121: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 122: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радно место на р. бр. 123: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радна места на р. бр. 124.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 125: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 126: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону;
- за радна места на р. бр. 127: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 128: за два радна места могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе, док за три радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 129: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену електротехничку школу, док је за друго радно место потребно да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о струч-ној оспособљености за бравара;
- за радна места на р. бр. 130: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” катего-рије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 131: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме ветеринарске школе, занимање ветеринарски техничар;
- за радно место на р. бр. 132: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 133: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 134: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 135: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 136: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, а за једно радно место возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 137: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 138: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места потребно је да лица која конкуришу имају завр-шену машинску школу, смер механичар, док је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају завршену електротехничку школу;
- за радна места на р. бр. 139: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за месара, за два радна места одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара, за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за обућара и за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за столара;
- за радно место на р. бр. 140: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за болничара и нај-мање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 141: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 142: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за лимара, а за два радна места одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са механичким ло-жењем;
- за радна места на р. бр. 143: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 144: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 145: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације). За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 146: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 147: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 148: за два радна места могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе, док за четири радна ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 149: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 150: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За осам радних места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, док је за једно радно место потребна возачка дозвола најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радно место на р. бр. 151: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 152: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају завршену машинску школу;
- за радно место на р. бр. 153: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 154: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За четири радна места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 155: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекому-никације);
- за радно место на р. бр. 156: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 157: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За четири радна места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 158: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за механичара, а за друго радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за бравара. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 159: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радно место на р. бр. 160: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за инсталатера водовода и канализације и најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радна места на р. бр. 161: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 162: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 163: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 164: за шест радних места могу конкурисати лица која има-ју најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе, док за четири радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону;
- за радно место на р. бр. 165: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом закону;
- за радна места на р. бр. 166: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације);
- за радна места на р. бр. 167: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за бравара;
- за радно место на р. бр. 168: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 169: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 170: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 171: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 172: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 173: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 174: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 175: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 176: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе (смер телекомуникације, техничар рачу-нарске технике или техничар система аутоматизације), саобраћајне школе (смер те-лекомуникације) или гимназије (природно-математички смер). За девет радних ме-ста потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” кате-горије, док је за сва радна места потребно и познавање рада на рачунару (поседова-ње сертификата или практична провера од стране конкурсне комисије);
- за радна места на р. бр. 177: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 178: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 179: за седам радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за двадесет три радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 180: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 181: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 182: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 183: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 184: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 185: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за болничара и најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 186: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 187: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За пет радних места потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 188: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке, техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 189: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену електротехничку школу, док је за друго радно место потребно да лица која конкуришу имају возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 190: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 191: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 192: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 193: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије. Потребно је да су кандидати који конку-ришу за пријем на радна места пливачи;
- за радно место на р. бр. 194: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему.


НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидат из грађанства и војник на добровољном служењу војног рока подносе попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника препоруче-ном поштом Војној пошти са којом желе да закључе уговор.

Уз образац пријаве прилаже се:
- кратка биографија;
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
- уверење надлежног органа МУП-а РС да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- копија војничке књижице (осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
- потврда Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола и војнике на добровољном служењу војног рока);
- копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
- копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини) – за лица која конкуришу за род–службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

Потребно је да војник на добровољном служењу војног рока накнадно достави препорученом поштом Војној пошти са којом жели да закључи уговор потврду Центра Мини-старства одбране за локалну самоуправу да је одслужио војни рок са оружјем и копију војничке књижице. Уколико се наведена документа не доставе најкасније до 20. децем-бра 2013. године сматраће се да кандидат који се у моменту расписивања конкурса налази на добровољном служењу војног рока не испуњава услове конкурса за пријем на радно место на које је конкурисао.


ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове кон-курса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате који испуњавају услове конкурса ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског пре-гледа у јединици и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила за из-бор:
- завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
- резултати провере физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене провере физичке способности и броја 7);
- резултати психолошке процене кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор биће упућени на меди-цинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу. За наведене кандидате изврши-ће се безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања психолошке процене, комисијског разговора, физичке провере и општег лекарског прегледа у јединици и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина, о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати који су одслужили војни рок под оружјем биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност про-дужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Кандидати, који успешно заврше обуку, биће при-мљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Кандидати за пријем у јединице специјалне бригаде, који успешно заврше предвиђену се-лективну обуку и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу и кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно заврше специјалистичку обуку, биће при-мљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009 и 101/2010 – др. закон).

Конкурс је отворен до 29. новембра 2013. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви по-требни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

У рубрици „за род–службу” обавезно се мора навести род или служба за коју кандидат конкурише. Пријаве у којима је наведена рубрика празна или није попуњена на тражени начин неће се узимати у даље разматрање.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потреб-ном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:
- 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије;
- 011/2064-074 и 2064-069 Војна пошта 4795 Београд;
- 011/3074-513 и 3074-486 Војна пошта 4522 Батајница;
- 011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд;
- 011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд;
- 021/4835-534 и 4835-016 Војна пошта 1414 Нови Сад;
- 036/308-422 и 308-146 Војна пошта 3720 Краљево;
- 018/555-353 и 508-554 Војна пошта 4666 Ниш;
- 017/414-102, лок. 41-051 и 41-414 Војна пошта 4976 Врање;
- 021/4835-441 и 4835-424 Војна пошта 2827 Нови Сад;
- 018/508-004 и 508-218 Војна пошта 3987 Ниш;
- 013/326-221 и 326-078 Војна пошта 8486 Панчево;
- 011/2064-356, 2064-349 и 2064-480 Војна пошта 2834 Београд;
- 037/416-056, 416-081 и 416-037 Војна пошта 5801 Крушевац;
- 018/508-814 Војна пошта 5464 Ниш;
- 011/3053-265 Војна пошта 4501 Београд;
- 011/3053-603 и 3053-709 Војна пошта 1205 Београд;
- 011/3106-207 Војна пошта 9858 Батајница;
- 036/305-031 Војна пошта 2895 Лађевци;
- 011/3053-214 Војна пошта 8909 Београд;
- 013/326-526 Војна пошта 4310 Панчево;
- 011/2064-494 Војна пошта 5002 Београд;
- 011/2064-823 Војна пошта 4557 Београд;
- 011/8416-886, лок. 30-767 Војна пошта 5004 Јаково;
- 014/296-017 Војна пошта 9845 Ваљево;
- 013/326-266 Војна пошта 3160 Панчево;
- 037/416-340 Војна пошта 5019 Крушевац;
- 016/249-379 и 249-227 Војна пошта 4445 Лесковац;
- 012/223-666, лок. 49-101 и 49-206 Војна пошта 5302 Пожаревац;
- 025/438-899, лок. 58-167 и 58-091 Војна пошта 1423 Сомбор;
- 011/3106-583 Војна пошта 3395 Батајница;
- 032/713-290, лок. 49-637 и 49-533 Војна пошта 2143 Горњи Милановац.

Пријаву за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника можете преузету овде.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).