Конкурси и огласи
15.08.2014

Јавни конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е

Ј А В Н И К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, у:

 

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1414 Нови Сад
1.    артиљерија – 7 радних места (извршилаца)
2.    техничка служба – 1 радно место (извршилац)
3.    интендантска служба – 2 радна места (извршиоца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
4.    пешадија – 59 радних места (извршилаца)

Војна пошта 5542 Београд
5.    служба телекомуникације – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 4501 Београд
6.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)
7.    служба ваздушног осматрања и јављања – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 1205 Београд
8.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 радно место-извршилац (радно место је у насељу Батајница)
9.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 радно место-извршилац (радно место је у насељу Зуце)
10.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 3 радна места-извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
11.    служба телекомуникације – 3 радна места-извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
12.    саобраћајна служба – 1 радно место-извршилац (радно место је у насељу Јаково)
13.    служба ваздушног осматрања и јављања – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 3924 Бујановац
14.    пешадија – 7 радних места (извршилаца)
15.    служба телекомуникације – 3 радна места (извршиоца)
16.    техничка служба – 3 радна места (извршиоца)
17.    саобраћајна служба – 4 радна места (извршиоца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
18.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 5542 Београд
19.    служба телекомуникације – 2 радна места (извршиоца)
20.    техничка служба – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 1414 Нови Сад
21.    пешадија – 83 радна места (извршиоца)
22.    служба телекомуникације – 1 радно место (извршилац)
23.    санитетска служба – 1 радно место (извршилац)
24.    саобраћајна служба – 6 радних места (извршилаца)

Војна пошта 3160 Зрењанин
25.    пешадија – 14 радних места (извршилаца)
26.    артиљерија – 6 радних места (извршилаца)
27.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 радно место (извршилац)
28.    инжињерија – 5 радних места (извршилаца)
29.    техничка служба – 4 радна места (извршиоца)
30.    интендантска служба – 3 радна места (извршиоца)
31.    саобраћајна служба – 2 радна места (извршиоца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
32.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 2 радна места (извршиоца)
33.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 4501 Београд
34.    служба ваздушног осматрања и јављања – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 2895 Лађевци
35.    пешадија – 8 радних места-извршилаца (радна места су у насељу Лађевци)
36.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 1 радно место-извршилац (радно место је у насељу Лађевци)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5801 Крушевац
37.    атомско-биолошко-хемијска служба – 4 радна места (извршиоца)
38.    саобраћајна служба – 2 радна места (извршиоца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 3987 Ниш
39.    артиљерија – 8 радних места (извршилаца)
40.    саобраћајна служба – 7 радних места (извршилаца)

Војна пошта 5464 Ниш
41.    служба телекомуникације – 6 радних места (извршилаца)

Војна пошта 1205 Београд
42.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 2895 Лађевци
43.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево
44.    пешадија – 5 радних места (извршилаца)
45.    оклопне јединице – 15 радних места (извршилаца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
46.    пешадија – 13 радних места (извршилаца)
47.    оклопне јединице – 8 радних места (извршилаца)
48.    инжињерија – 6 радних места (извршилаца)
49.    служба телекомуникације – 6 радних места (извршилаца)
50.    техничка служба – 1 радно место (извршилац)
51.    интендантска служба – 2 радна места (извршиоца)
52.    саобраћајна служба – 2 радна места (извршиоца)
53.    грађевинска служба – 4 радна места (извршиоца)

Војна пошта 2827 Нови Сад
54.    пешадија – 2 радна места (извршиоца)
55.    речне јединице – 4 радна места (извршиоца)
56.    инжињерија – 3 радна места (извршиоца)
57.    служба телекомуникације – 2 радна места (извршиоца)
58.    интендантска служба – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 2834 Београд
59.    пешадија – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 1205 Београд
60.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 2 радна места (извршиоца)
61.    техничка служба – 1 радно место (извршилац)
62.    саобраћајна служба – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
63.    пешадија – 74 радна места (извршиоца)
64.    служба телекомуникације – 4 радна места (извршиоца)
65.    техничка служба – 2 радна места (извршиоца)
66.    интендантска служба – 7 радних места (извршилаца)
67.    саобраћајна служба – 4 радна места (извршиоца)

Војна пошта 1205 Београд
68.    артиљеријско ракетне јединице за ПВД – 3 радна места (извршиоца)


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖЕГА

Војна пошта 9808 Београд
69.    пешадија – 2 радна места-извршиоца (радна места су у насељу Јеминска Стена)

Војна пошта 5542 Београд
70.    служба телекомуникације – 1 радно место (извршилац)
71.    техничка служба – 1 радно место (извршилац)

Војна пошта 3720 Краљево
72.    пешадија – 158 радних места (извршилаца)
73.    служба телекомуникације – 10 радних места (извршилаца)
74.    техничка служба – 5 радних места (извршилаца)
75.    интендантска служба – 10 радних места (извршилаца)
76.    санитетска служба – 3 радна места (извршиоца)
77.    саобраћајна служба – 19 радних места (извршилаца)
78.    грађевинска служба – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево
79.    пешадија – 24 радна места (извршиоца)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВО

Војна пошта 5542 Београд
80.    служба телекомуникације – 1 радно место (извршилац)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
81.    оклопне јединице – 5 радних места (извршилаца)
82.    служба телекомуникације – 1 радно место (извршилац)
83.    техничка служба – 2 радна места (извршиоца)
84.    саобраћајна служба – 2 радна места (извршиоца)

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ

 • да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна војнолекарска комисија);
 • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да нису старији од 30 година;
 • да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
 • да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;
 • да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
 • да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Србије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);
б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
 • за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за возаче моторних возила у Војсци Србије;
 • кандидати који конкуришу за пријем у јединице војне полиције треба успешно да заврше специјалистичку обуку (за 6 радних места на редном броју 4. и радно место на редном броју 59.);
 • кандидати женског пола (који нису војно обучени) треба успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.
 • за радна места на р. бр. 1.: за једно радно место могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације, док за шест радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
 • за радно место на р. бр. 2.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 3.: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
 • за радна места на р. бр. 4.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и телесну висину најмање 175 цм;
 • за радно место на р. бр. 5.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радно место на р. бр. 6.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 7.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 8.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 9.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 10.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 11.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 12.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 13.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 14.: за четири радна места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, док за три радна места могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме и сертификат или потврду о познавању енглеског језика;
 • за радна места на р. бр. 15.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радна места на р. бр. 16.: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме машинске или техничке школе (образовни профил машинство и обрада метала), за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за електромеханичара и возачку дозволу најмање „Б” категорије и за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутомеханичара и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
 • за радна места на р. бр. 17.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за три радна места потребно да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, а за једно радно место возачку дозволу најмање „Д” категорије ;
 • за радно место на р. бр. 18.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 19.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радно место на р. бр. 20.: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 21.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радно место на р. бр. 22.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. Потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 23.: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме медицинске школе;
 • за радна места на р. бр. 24.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 25.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 26.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За пет радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радно место на р. бр. 27.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 28.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
 • за радна места на р. бр. 29.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутомеханичара, за једно радно место завршену хемијску школу (звање хемијски техничар), за једно радно место завршену машинску школу и за једно радно место завршену електротехничку школу;
 • за радна места на р. бр. 30.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара, а за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кројача;
 • за радна места на р. бр. 31.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 32.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 33.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 34.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 35.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 36.: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме;
 • за радна места на р. бр. 37.: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме хемијске или хемијско-технолошке школе или која су у току војног рока обучена за обављање дужности у атомско-биолошко-хемијској служби. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 38.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 39.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 40.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „СЕ” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
 • за радна места на р. бр. 41.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. За пет радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радно место на р. бр. 42.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 43.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 44.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 45.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 46.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 47.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 48.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За четири радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
 • за радна места на р. бр. 49.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радно место на р. бр. 50.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 51.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за обућара, а за друго радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за столара;
 • за радна места на р. бр. 52.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 53.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за лимара, за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за молера-фарбара и за два радна места одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са ручним ложењем;
 • за радна места на р. бр. 54.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 55.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи, док је за два радна места потребно да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 56.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
 • за радна места на р. бр. 57.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. Потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 58.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара и најмање средњу стручну спрему. Потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
 • за радно место на р. бр. 59.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 60.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радно место на р. бр. 61.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за електромеханичара и најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 62.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 63.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За пет радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 64.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 65.: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме машинске или техничке школе (смер машинбравар);
 • за радна места на р. бр. 66.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За четири радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара или месара, а за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за берберина;
 • за радна места на р. бр. 67.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 68.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 69.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 70.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радно место на р. бр. 71.: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке или саобраћајне школе (смер телекомуникације) и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 72.: за 28 радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за 130 радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за шест радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 73.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 74.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За два радна места могу конкурисати лица која имају завршену машинску или техничку школу (смер машинбравар), за једно радно место завршену хемијску школу (звање хемијски техничар), за једно радно место завршену машинску школу и возачку дозволу најмање „С” категорије и за једно радно место завршену електротехничку школу и возачку дозволу најмање „С” категорије;
 • за радна места на р. бр. 75.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За седам радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара или месара, за једно радно место одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за кројача и за два радна места одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за берберина;
 • за радна места на р. бр. 76.: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме медицинске школе;
 • за радна места на р. бр. 77.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за седам радних места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону, а за дванаест радних места возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радно место на р. бр. 78.: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са ручним ложењем и најмање средњу стручну спрему;
 • за радна места на р. бр. 79.: за 9 радних места могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање, док за 15 радних места могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
 • за радно место на р. бр. 80.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације;
 • за радна места на р. бр. 81.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
 • за радно место на р. бр. 82.: могу конкурисати лица која су завршила гимназију (природно-математички смер) или имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информатички смер) или саобраћајне школе (смер телекомуникације или техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуникације. Потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 83.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за електромеханичара, а за друго радно место возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
 • за радна места на р. бр. 84.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије.
НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидати из грађанства подносе попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника препорученом поштом Војној пошти са којом желе да закључе уговор.

Уз образац пријаве прилаже се:
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
 • потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
 • уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола) – оригинал или фотокопија оверена у суду или општини;
 • копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
 • копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини) – за лица која конкуришу за род-службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања општег лекарског прегледа у јединици, физичке провере, комисијског разговора и психолошке процене и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила за избор:
 • завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
 • резултати провере физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене провере физичке способности и броја 7);
 • резултати психолошке процене кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).
Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу. За наведене кандидате извршиће се безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа у јединици, физичке провере, комисијског разговора и психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у року од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су одслужили војни рок под оружјем, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Кандидати, који успешно заврше обуку, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно заврше специјалистичку обуку, биће примљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009 и 101/2010 – др. закон).

Конкурс је отворен до 15. септембра 2014. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

Сваки кандидат може да конкурише на највише три (3) радна места. У рубрици „за род-службу“ мора да буде недвосмислено наглашено за који род или службу кандидат конкурише. Пријаве у којима је наведена рубрика празна или није наведено за који род или службу кандидат конкурише неће се разматрати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потребном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:
 • 011/2063-432    Генералштаб Војске Србије;
 • 011/2064-074    Војна пошта 4795 Београд;
 • 011/3205-361    Војна пошта 9808 Београд;
 • 011/3603-546    Војна пошта 5542 Београд;
 • 021/4835-534 и 4835-016    Војна пошта 1414 Нови Сад;
 • 036/308-422 и 308-146    Војна пошта 3720 Краљево;
 • 021/4835-441 и 4835-424    Војна пошта 2827 Нови Сад;
 • 018/508-004 и 508-218    Војна пошта 3987 Ниш;
 • 018/508-814    Војна пошта 5464 Ниш;
 • 011/2064-356, 2064-349 и 2064-480    Војна пошта 2834 Београд;
 • 017/414-102 локал 42-257    Војна пошта 3924 Бујановац;
 • 011/3053-211    Војна пошта 4501 Београд;
 • 011/3053-603 и 3053-709    Војна пошта 1205 Београд;
 • 036/305-031    Војна пошта 2895 Лађевци;
 • 021/4835-723    Војна пошта 3160 Зрењанин;
 • 037/416-056, 416-081 и 416-037    Војна пошта 5801 Крушевац.
Пријава за пријeм у Војску Србије у својству професионалног војника