Конкурси и огласи
01.02.2012

Интерни конкурс за попуну упражњених формацијских места у Централној логистичкој бази


ИНТЕРНИ КОНКУРС

за попуну упражњених формацијских места у Централној логистичкој бази Управе за логистику (Ј-4) ГШ ВС

Обавештавају се заинтересована лица да је на сајту Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране Републике Србије на РАМКО (www.uzk.sljr.mo) постављен интерни конкурс за попуну упражњених формацијских места у Централној логистичкој бази Управе за логистику (Ј-4) Генералштаба Војске Србије:

  • референт за цивилно-војну сарадњу и односе са јавношћу, по формацији ФЧ капетана, место службовања Београд,
  • референт за контролу, по формацији ФЧ капетана, место службовања Београд,
  • командир командне чете, по формацији ФЧ капетана, место службовања Београд,
  • начелник групе, по формацији ФЧ капетана, место службовања Горњи Милановац,
  • референт за оперативне послове, по формацији ФЧ капетана, место службовања Горњи Милановац,
  • референт за заштиту ресурса, по формацији ФЧ капетана, место службовања Горњи Милановац,
  • начелник групе, по формацији ФЧ мајора, место службовања Београд,
  • референт за обуку, по формацији ФЧ капетана, место службовања Београд и
  • командир командног вода, по формацији ФЧ поручника, место службовања Београд.

На конкурс се могу пријавити сви припадници који испуњавају услове конкурса.