Конкурси и огласи
01.06.2014

Јавни конкурс за попуну слободних радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе
р а с п и с у ј е
Ј А В Н И К О Н К У Р С

За попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, у:

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1414 Нови Сад
1. пешадија – 1 извршилац
2. артиљерија – 2 извршиоца
3. оклопне јединице – 2 извршиоца
4. техничка служба – 1 извршилац
5. интендантска служба – 1 извршилац
6. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БЕОГРАД

Војна пошта 4795 Београд
7. пешадија – 64 извршиоца

Војна пошта 4522 Батајница
8. пешадија – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 9808 Београд
9. пешадија – 1 извршилац
10. пешадија – 4 извршиоца (радна места су у насељу Бубањ поток)
11. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Кнежевац)
12. саобраћајна служба – 3 извршиоца
13. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 5542 Београд
14. служба телекомуникације – 7 извршилаца

Војна пошта 2827 Нови Сад
15. речне јединице – 5 извршилаца
16. техничка служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2834 Београд
17. пешадија – 1 извршилац
18. служба телекомуникације – 1 извршилац
19. саобраћајна служба – 3 извршиоца

Војна пошта 1094 Земун
20. пешадија – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
21. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
22. служба телекомуникације – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
23. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
24. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
25. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
26. техничка служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Зуце)
27. саобраћајна служба – 5 извршилаца (радна места су у насељу Зуце)
28. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 10 извршилаца (радна места су у насељу Јаково)
29. служба телекомуникације – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
30. техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
31. саобраћајна служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
32. служба ваздушног осматрања и јављања – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)

Војна пошта 9858 Батајница
33. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
34. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)
35. служба телекомуникације – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
36. техничка служба – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
37. саобраћајна служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)

Војна пошта 5002 Београд
38. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 4557 Београд
39. пешадија – 6 извршилаца
40. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 3395 Батајница
41. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 3 извршиоца (радна места су у насељу Батајница)
42. саобраћајна служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Батајница)

Војна пошта 5004 Јаково
43. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Бубањ поток)
44. пешадија – 4 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)
45. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Јаково)
46. саобраћајна служба – 2 извршиоца (радна места су у насељу Јаково)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БОГОВАЂА – ЛАЗАРЕВАЦ

Војна пошта 9808 Београд
47. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БОГУТОВАЧКА БАЊА

Војна пошта 9808 Београд
48. пешадија – 3 извршиоца


МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА БУЈАНОВАЦ

Војна пошта 4976 Врање
49. пешадија – 18 извршилаца
50. инжињерија – 3 извршиоца
51. служба телекомуникације – 4 извршиоца
52. техничка служба – 1 извршилац
53. интендантска служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВАЉЕВО

Војна пошта 3720 Краљево
54. артиљерија – 1 извршилац
55. служба телекомуникације – 1 извршилац
56. техничка служба – 1 извршилац
57. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 9845 Ваљево
58. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВЛАДИМИРОВАЦ – ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
59. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРАЊЕ

Војна пошта 4976 Врање
60. пешадија – 11 извршилаца
61. артиљерија – 1 извршилац
62. оклопне јединице – 1 извршилац
63. инжињерија – 1 извршилац
64. служба телекомуникације – 2 извршиоца
65. техничка служба – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ВРШАЦ

Војна пошта 3160 Панчево
66. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Војна пошта 5542 Београд
67. служба телекомуникације – 3 извршиоца

Војна пошта 2143 Горњи Милановац
68. служба телекомуникације – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЕЧКА – ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
69. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗАЈЕЧАР

Војна пошта 4666 Ниш
70. пешадија – 68 извршилаца
71. служба телекомуникације – 7 извршилаца
72. санитетска служба – 1 извршилац
73. саобраћајна служба – 7 извршилаца

Војна пошта 6002 Зајечар
74. пешадија – 5 извршилаца
75. служба телекомуникације – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЗРЕЊАНИН

Војна пошта 3160 Панчево
76. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КАЧАРЕВО – ПАНЧЕВО

Војна пошта 9808 Београд
77. пешадија – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
78. пешадија – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАГУЈЕВАЦ

Војна пошта 1205 Београд
79. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 9 извршилаца
80. техничка служба – 2 извршиоца
81. саобраћајна служба – 1 извршилац
82. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРАЉЕВО

Војна пошта 4522 Батајница
83. јединице за електронска дејства – 2 извршиоца

Војна пошта 9808 Београд
84. пешадија – 1 извршилац (радно место је у насељу Грдица)

Војна пошта 3720 Краљево
85. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца
86. оклопне јединице – 3 извршиоца
87. инжињерија – 3 извршиоца
88. служба телекомуникације – 1 извршилац

Војна пошта 4501 Београд
89. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца


Војна пошта 5019 Крушевац
90. саобраћајна служба – 2 извршиоца

Војна пошта 2895 Лађевци
91. техничка служба – 1 извршилац (радно место је у насељу Лађевци)
92. служба ваздушног осматрања и јављања – 2 извршиоца (радна места су у насељу Ла-ђевци)

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕВАЦ

Војна пошта 5019 Крушевац
93. интендантска служба – 2 извршиоца

Војна пошта 3161 Крушевац
94. пешадија – 4 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КРУШЕДОЛ – НОВИ САД

Војна пошта 9808 Београд
95. пешадија – 1 извршилац
96. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА КУРШУМЛИЈА

Војна пошта 9808 Београд
97. грађевинска служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
98. пешадија – 2 извршиоца
99. артиљерија – 1 извршилац
100. оклопне јединице – 21 извршилац
101. инжињерија – 1 извршилац
102. служба телекомуникације – 1 извршилац
103. техничка служба – 4 извршиоца
104. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НИШ

Војна пошта 8486 Панчево
105. саобраћајна служба – 5 извршилаца

Војна пошта 3987 Ниш
106. артиљерија – 17 извршилаца
107. саобраћајна служба – 13 извршилаца

Војна пошта 1205 Београд
108. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 2 извршиоца
109. техничка служба – 2 извршиоца
110. саобраћајна служба – 5 извршилаца

Војна пошта 2895 Лађевци
111. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ ПАЗАР

Војна пошта 3720 Краљево
112. оклопне јединице – 2 извршиоца
113. инжињерија – 1 извршилац
114. служба телекомуникације – 1 извршилац
115. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА НОВИ САД

Војна пошта 1414 Нови Сад
116. пешадија – 1 извршилац
117. инжињерија – 4 извршиоца
118. служба телекомуникације – 3 извршиоца
119. техничка служба – 2 извршиоца
120. интендантска служба – 2 извршиоца
121. саобраћајна служба – 4 извршиоца
122. грађевинска служба – 3 извршиоца

Војна пошта 2827 Нови Сад
123. пешадија – 3 извршиоца
124. речне јединице – 3 извршиоца
125. инжињерија – 4 извршиоца
126. техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 1205 Београд
127. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 5 извршилаца
128. техничка служба – 1 извршилац
129. саобраћајна служба – 10 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПАНЧЕВО

Војна пошта 1414 Нови Сад
130. пешадија – 11 извршилаца
131. служба телекомуникације – 3 извршиоца
132. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 8486 Панчево
133. пешадија – 24 извршилаца
134. служба телекомуникације – 7 извршилаца
135. техничка служба – 2 извршиоца
136. интендантска служба – 1 извршилац
137. саобраћајна служба – 7 извршилаца
138. грађевинска служба – 2 извршиоца

Војна пошта 1205 Београд
139. артиљеријско-ракетне јединице за ПВД – 7 извршилаца
140. техничка служба – 1 извршилац

Војна пошта 4310 Панчево
141. инжињерија – 3 извршиоца
142. интендантска служба – 1 извршилац

Војна пошта 3160 Панчево
143. служба телекомуникације – 2 извршиоца
144. техничка служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПОЖАРЕВАЦ

Војна пошта 5302 Пожаревац
145. пешадија – 3 извршиоца
146. саобраћајна служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ПРОКУПЉЕ

Војна пошта 4522 Батајница
147. јединице за електронска дејства – 3 извршиоца
148. интендантска служба – 1 извршилац
149. саобраћајна служба – 1 извршилац

Војна пошта 4666 Ниш
150. инжињерија – 23 извршилаца
151. саобраћајна служба – 7 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА РАШКА

Војна пошта 3720 Краљево
152. пешадија – 18 извршилаца
153. служба телекомуникације – 1 извршилац
154. техничка служба – 1 извршилац
155. саобраћајна служба – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Војна пошта 9808 Београд
156. пешадија – 3 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СОМБОР

Војна пошта 1423 Сомбор
157. пешадија – 1 извршилац
158. служба телекомуникације – 1 извршилац
159. интендантска служба – 1 извршилац

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Војна пошта 1414 Нови Сад
160. артиљерија – 1 извршилац
161. оклопне јединице – 7 извршилаца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ЋУПРИЈА

Војна пошта 9932 Ћуприја
162. пешадија – 2 извршиоца

МЕСТУ СЛУЖБОВАЊА ШАБАЦ

Војна пошта 2827 Нови Сад
163. инжињерија – 11 извршилаца
164. служба телекомуникације – 1 извршилац
165. саобраћајна служба – 1 извршилац

УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу јавити држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

а) ОПШТИ УСЛОВИ
- да су здравствено способни за службу у Војсци Србије (што утврђује надлежна вој-нолекарска комисија);
- да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде ду-жности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
- да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;
- да нису старији од 30 година;
- да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке проце-не за пријем у професионалну војну службу;
- да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу;
- да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за рад у Војсци Ср-бије и ван Војске Србије (што утврђује Војнобезбедносна агенција);

б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
- за возаче, надлежна војнолекарска комисија утврђује здравствену способност за во-заче моторних возила у Војсци Србије;
- кандидати који конкуришу за пријем у јединице специјалне бригаде треба успешно да заврше селективну обуку (за радна места на р. бр. 105, 133, 134, 135, 136, 137. и 138);
- кандидати који конкуришу за пријем у јединице војне полиције треба успешно да заврше специјалистичку обуку (за радна места на р. бр. 17, 18, 19, 38. и 15 радних места на р. бр. 7);
- кандидати женског пола (који нису војно обучени) треба успешно да заврше основну и специјалистичку обуку.
- за радно место на р. бр. 1: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 2: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 3: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 4: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 5: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
- за радно место на р. бр. 6: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 7: за 49 радних места могу конкурисати лица која имају нај-мање основно образовање и телесну висину најмање 175 цм, док за 15 радних ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 8: могу конкурисати лица која имају најмање средњу струч-ну спрему;
- за радно место на р. бр. 9: могу конкурисати лица која имају најмање основно обра-зовање;
- за радна места на р. бр. 10: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 11: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 12: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по ста-ром Закону, а за два радна места возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 13: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за инсталатера водо-вода и канализације и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 14: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 15: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радна места на р. бр. 16.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену машинску школу, док је за друго радно место потребно да лица која конку-ришу имају завршену електротехничку школу; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радно место на р. бр. 17: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 18: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 19: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 20: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 21: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 22: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 23: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 24: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 25: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе, док за девет радних ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за пет радних места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најма-ње „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 26: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или машинске школе;
- за радна места на р. бр. 27: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за два радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по ста-ром Закону, а за три радна места возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 28: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе, док за девет радних ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за шест радних места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу нај-мање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 29: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; за два радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 30: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 31: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за два радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по ста-ром Закону, а за једно радно место возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 32: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радно место на р. бр. 33: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 34.: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 35: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 36: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе или диплому о стручној оспособљености за техничара за аутоматику или изворе електричне енергије, док за два радна места могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме техничке школе, од чега је за једно радно место потребно да лица која кон-куришу имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 37: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” катего-рије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 38: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 39: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 40: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 41: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке или машинске школе или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у роду АРЈ за ПВД; потребно је да кан-дидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 42: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке или машинске школе; потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, од-носно „Е” категорије по старом Закону;
- за радно место на р. бр. 43: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 44: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 45: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутомеханичара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 46: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 47: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 48: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 49: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 50: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 51: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 52: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 53: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
- за радно место на р. бр. 54: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 55: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 56: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме машинске школе;
- за радно место на р. бр. 57: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 58: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 59: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 60: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 61: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 62: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 63: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 64: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 65: за једно радно место могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за механичара и најмање средњу стручну спрему, док за два радна места могу кон-курисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме машинске школе; по-требно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 66: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 67: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 68: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 69: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 70: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за два радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 71: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 72: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме медицинске школе;
- за радна места на р. бр. 73: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 74: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 75: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 76: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 77: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 78: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 79: за три радна места могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе, док за шест радних ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за три радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 80: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену машинску школу, док је за друго радно место потребно да лица која конку-ришу имају завршену електротехничку школу и возачку дозволу најмање „С1Е” ка-тегорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радно место на р. бр. 81: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 82. могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 83: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе (смер телекомуникације или техничар ра-чунарске технике или техничар система аутоматизације) или саобраћајне школе (смер телекомуникације) или гимназије (природно-математички смер); за сва радна места потребно је и познавање рада на рачунару (поседовање сертификата или практична провера од стране конкурсне комисије);
- за радно место на р. бр. 84: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радна места на р. бр. 85: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 86: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 87: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 88: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 89: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе;
- за радна места на р. бр. 90: могу конкурисати лица која имају најмање 5. степен стручне спреме саобраћајне школе, лиценцу за инструктора вожње и возачку до-зволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радно место на р. бр. 91: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутомеханичара, најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 92: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме;
- за радна места на р. бр. 93: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за куварског техни-чара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 94: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 95: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 96: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 97: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са механизованим ложењем и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 98: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 99: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 100: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 101: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца грађе-винских машина, најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 102: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радна места на р. бр. 103: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену машинску школу (смер механичар) и возачку дозволу најмање „Б” катего-рије и за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају завршену елек-тротехничку школу и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 104: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 105: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије; потребно је да су канди-дати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 106: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 107: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” катего-рије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 108: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 109: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе, од чега је за једно радно место потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 110: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” катего-рије по старом Закону;
- за радно место на р. бр. 111: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” катего-рије по старом Закону и „Д” категорије;
- за радна места на р. бр. 112: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 113: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 114: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције. Потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 115: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 116: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 117: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за три радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 118: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; за једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 119: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају за-вршену машинску школу;
- за радна места на р. бр. 120: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место могу конкурисати лица која имају завршену угоститељску или прехрамбену школу или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара или месара, док за друго радно место могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за обућара;
- за радна места на р. бр. 121: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 122: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место могу конкурисати лица која имају одговара-јућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за лима-ра, док за два радна места могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца парних котлова са ручним ложењем;
- за радна места на р. бр. 123: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 124: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 125: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радно место на р. бр. 126: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме машинске школе; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радна места на р. бр. 127: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 128: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе и возачку дозволу најмање „С1Е” катего-рије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 129: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за осам радних места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије, док је за два радна места потребно да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С1Е” категорије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 130: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 131: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; за једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем има-ју и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 132: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 133: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи, док је за девет радних места потребно да кандидати који конкури-шу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 134: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места плива-чи, док је за пет радних места потребно да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 135: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радно место на р. бр. 136: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радно место пливачи;
- за радна места на р. бр. 137: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи и да имају возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радна места на р. бр. 138: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да лица која конкуришу имају од-говарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за зидара, док је за друго радно место потребно да лица која конкуришу имају одгова-рајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за ин-сталатера водовода и канализације; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи;
- за радна места на р. бр. 139: за једно радно место могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе, док за шест радних ме-ста могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему, од чега је за четири радна места потребно да лица која конкуришу имају и возачку дозволу нај-мање „С” категорије;
- за радно место на р. бр. 140: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке школе и возачку дозволу најмање „С1Е” катего-рије, односно „Е” категорије по старом Закону;
- за радна места на р. бр. 141: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за два радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радно место на р. бр. 142: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
- за радна места на р. бр. 143: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 144: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за бравара и завари-вача и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 145: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 146: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 147: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме електротехничке школе (смер телекомуникације или техничар ра-чунарске технике или техничар система аутоматизације) или саобраћајне школе (смер телекомуникације) или гимназије (природно-математички смер); за сва радна места потребна је и возачка дозвола најмање „С” категорије, као и познавање рада на рачунару (поседовање сертификата или практична провера од стране конкурсне комисије);
- за радно место на р. бр. 148: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
- за радно место на р. бр. 149: могу конкурисати лица која имају најмање 4. степен стручне спреме и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 150: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за десет радних места потребно је да лица која конкуришу имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за руковаоца грађевинских машина и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 151: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 152: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за једно радно место потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радно место на р. бр. 153: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 154: могу конкурисати лица која имају одговарајућу школу, диплому, сертификат или потврду о стручној оспособљености за аутоелектричара и најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 155: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С” категорије;
- за радна места на р. бр. 156: могу конкурисати лица која имају најмање основно образовање;
- за радно место на р. бр. 157: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радно место на р. бр. 158: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 159: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме угоститељске или прехрамбене школе или сертификат или потврду о стручној оспособљености за кувара;
- за радно место на р. бр. 160: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 161: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; за три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Б” категорије;
- за радна места на р. бр. 162: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему;
- за радна места на р. бр. 163: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему; потребно је да су кандидати који конкуришу за пријем на радна места пливачи, док је за пет радних места потребно да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „Ц” категорије;
- за радно место на р. бр. 164: могу конкурисати лица која имају најмање 3. степен стручне спреме електротехничке или техничке школе (електро, ПТТ или информа-тички смер) или саобраћајне школе (смер техничар ПТТ саобраћаја) или која су у току служења војног рока обучена за обављање дужности у служби телекомуника-ције;
- за радно место на р. бр. 165: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему и возачку дозволу најмање „С” категорије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Кандидати из грађанства подносе попуњен образац пријаве за пријем у Војску Србије у својству професионалног војника препорученом поштом Војној пошти са којом желе да за-кључе уговор.

Уз образац пријаве прилаже се:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду или оп-штини);
- уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду или општини);
- потврда државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у држав-ном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);
- уверење надлежног органа Републике Србије да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (оригинал или фотокопија оверена у суду или оп-штини);
- потврда Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат од-служио војни рок са оружјем (осим за лица женског пола);
- копија дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду или општини);
- копија возачке дозволе (фотокопија оверена у суду или општини) – за лица која конкуришу за род–службу где се захтева одређена категорија.

Документа која се прилажу уз пријаву, са изузетком извода из матичне књиге рођених, уколико је на новом обрасцу, не могу бити старија од 6 (шест) месеци.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају услове кон-курса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсна комисија позваће кандидате, који испуњавају услове конкурса, ради обављања општег лекарског прегледа у јединици, физичке провере, комисијског разговора и психо-лошке процене и утврдиће њихове резултате према мерилима прописаним за избор.

Утврђивање редоследа пријављених кандидата врши се на основу следећих мерила за из-бор:
- завршени ниво школовања – до 25 бодова (основна школа 5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа 4. степен или виши ниво образовања 25 бодова);
- резултати провере физичке способности – до 35 бодова (производ коначне оцене провере физичке способности и броја 7);
- резултати психолошке процене кандидата – до 40 бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја 8).

Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила за избор, биће упућени на меди-цинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања здравствене способности за професионалну војну службу. За наведене кандидате изврши-ће се безбедносна провера за пријем на рад у Војску Србије.

Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу коју кандидат наведе у пријави за пријем.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања општег лекарског прегледа у једи-ници, физичке провере, комисијског разговора и психолошке процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну вој-ну службу.

Одлуку о избору кандидата за пријем у професионалну војну службу донеће надлежни старешина о чему ће писаним путем бити обавештени сви учесници јавног конкурса у ро-ку од осам дана од дана када је извршен избор.

Изабрани кандидати, који су одслужили војни рок под оружјем, биће примљени у свој-ству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Изабрани кандидати женског пола, који нису служили војни рок, биће упућени на обуку у јединице и центре за оспособљавање. Кандидати, који успешно заврше обуку, биће при-мљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Кандидати за пријем у јединице специјалне бригаде, који успешно заврше предвиђену се-лективну обуку и буду изабрани за пријем у професионалну војну службу и кандидати за пријем у јединице војне полиције, који успешно заврше специјалистичку обуку, биће при-мљени у својству професионалних војника на одређено време на период од шест месеци, уз могућност продужења уговора о раду на период од 3 године до навршених 40 година живота.

Уколико се кандидат не одазове позиву ради закључења уговора о раду или не ступи на обуку у року који му је одређен сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу.

Лица примљена у професионалну војну службу остварују сва права и обавезе у складу са Законом о Војсци Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2007, 88/2009 и 101/2010 – др. закон).

Конкурс је отворен до 30. јуна 2014. године.

Непотпуне, неблаговремене или неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви по-требни докази на тражени начин неће се узимати у даље разматрање, а кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се неће враћати.

Сваки кандидат може да конкурише на највише три (3) радна места. У рубрици „за род–службу” мора да буде недвосмислено наглашено за који род или службу кандидат конку-рише. Пријаве у којима је наведена рубрика празна или није наведено за који род или слу-жбу кандидат конкурише неће се разматрати.

Додатне информације о професионалној војној служби, броју слободних места и потреб-ном профилу, могу се добити на следећим бројевима телефона:
- 011/2063-432 Генералштаб Војске Србије;
- 011/2064-074 Војна пошта 4795 Београд;
- 011/3074-513 и 3074-486 Војна пошта 4522 Батајница;
- 011/3205-361 Војна пошта 9808 Београд;
- 011/3603-546 Војна пошта 5542 Београд;
- 021/4835-534 и 4835-016 Војна пошта 1414 Нови Сад;
- 036/308-422 и 308-146 Војна пошта 3720 Краљево;
- 018/555-353 и 508-554 Војна пошта 4666 Ниш;
- 017/414-102, лок. 41-051 и 41-414 Војна пошта 4976 Врање;
- 021/4835-441 и 4835-424 Војна пошта 2827 Нови Сад;
- 018/508-004 и 508-218 Војна пошта 3987 Ниш;
- 013/326-221 и 326-078 Војна пошта 8486 Панчево;
- 011/2064-356, 2064-349 и 2064-480 Војна пошта 2834 Београд;
- 011/3074-143 Војна пошта 1094 Земун;
- 011/3053-211 Војна пошта 4501 Београд;
- 011/3053-603 и 3053-709 Војна пошта 1205 Београд;
- 011/3106-207 Војна пошта 9858 Батајница;
- 036/305-031 Војна пошта 2895 Лађевци;
- 013/326-526 Војна пошта 4310 Панчево;
- 011/2064-318 Војна пошта 5002 Београд;
- 011/2064-823 Војна пошта 4557 Београд;
- 011/8416-886, лок. 30-767 Војна пошта 5004 Јаково;
- 014/296-017 Војна пошта 9845 Ваљево;
- 013/326-266 Војна пошта 3160 Панчево;
- 037/416-340 Војна пошта 5019 Крушевац;
- 037/416-023 Војна пошта 3161 Крушевац;
- 019/426-388 Војна пошта 6002 Зајечар;
- 035/627-539 Војна пошта 9932 Ћуприја;
- 012/223-666, лок. 49-101 и 49-206 Војна пошта 5302 Пожаревац;
- 025/438-899, лок. 58-167 и 58-091 Војна пошта 1423 Сомбор;
- 011/3106-469 Војна пошта 3395 Батајница;
- 032/713-290, лок. 49-637 и 49-533 Војна пошта 2143 Горњи Милановац.

Информације су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) и Војске Србије (www.vs.rs).

Пријаву за конкурс можете преузети овде.