Конкурси и огласи
01.09.2014

Измена јавног конкурса за попуну слободних радних места професионалних војника


МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Управа за људске ресурсе

објављује
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСАУ конкурсу за попуну слободних радних места професионалних војника, на одређено време, објављеном у магазину „Одбрана” број 214 од 15. августа 2014. године, део конкурса који се односи на посебне услове које држављани Републике Србије треба да испуњавају за радна места на редном броју 25, мења се и гласи:
  • за радна места на р. бр. 25: могу конкурисати лица која имају најмање средњу стручну спрему. За три радна места потребно је да кандидати који конкуришу за пријем имају и возачку дозволу најмање „S” категорије.