Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Команда за развој Расинске бригаде

Команда за развој Расинске бригаде налази се у гарнизону Крушевац, у касарни „Цар Лазар“. Настала је 1. децембра 2011. године преформирањем 6. центра за обуку.

Командант јединице je пуковник Сретен Зафировић.
 
МИСИЈА

Успоставити основе за нарастање и развијање оперативних способности ратне јединице.

СТРУКТУРА

Команда за развој Расинске бригаде 

ЗАДАЦИ

  • изградња оперативних способности Расинске бригаде
  • логистичка подршка
  • обезбеђење објеката, покретних средстава и људства у гарнизону Крушевац.

ТРАДИЦИЈЕ

У оквиру свеобухватних организацијско-формацијских промена извршених на нивоу Војске, Одлуком министра одбране формиранa је Команда за развој Расинске бригаде преформирањем тадашњег 6. центра за обуку, који је настао од 125. моторизоване бригаде.

Команда за развој Расинске бригаде наставља традиције ових јединица.