Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава

Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава (ЦО ВИЕД) налази се у гарнизону Горњи Милановац, у касарни „Војвода Радомир Путник“.

Командант Центра је потпуковник Недељко Планојевић.

МИСИЈА

Извођење индивидуалне обуке ради достизања стандарда индивидуалне обучености.

Обезбеђење нарастања и развијање оперативних способности батаљона везе.

СТРУКТУРА

Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава 

ЗАДАЦИ

  • обука и усавршавање кадрова службе телекомуникације, информатике и рода јединица за електронска дејства
  • обука и усавршавање кадрова службе телекомуникације, информатике и рода јединица за електронска дејства
  • индивидуална специјалистичка обука војника на добровољном служењу војног рока службе телекомуникација и сертификација индивидуалне специјалистичке обучености војника и кандидата за професионалне војнике
  • обука ратне јединице
  • обезбеђење објеката у надлежности ЦО ВИЕД
  • одржавање објеката и инфраструктуре у надлежности ЦО ВИЕД
  • логистичка подршка јединица у гарнизону Горњи Милановац.

ТРАДИЦИЈЕ

Јединица је формирана 15. новембра 2006. године као Центар за обуку и усавршавање кадра везе, информатике и електронских дејстава и наставља традиције Школског центра везе.
Центар је од Управе за телекомуникације и информатику Генералштаба Војске Србије претпотчињен Команди за обуку 17. маја 2007. године, а 30. новембра 2007. године преформиран је у садашњи Центар за обуку везе, информатике и електронских дејстава.

Фотографије јединице