Центар за мировне операције

Курсеви

Центар за мировне операције КУРСЕВИ У ЦЕНТРУ ЗА МИРОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

КАТАЛОГ КУРСЕВА У 2016. ГОДИНИ
 

НАЗИВ ОСПОСОБЉАВАЊА (КУРСА)

ТРАЈАЊЕ КУРСА

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА КУРСА

Оријентациони курс за штабне официре и подофицире у мировним операцијама

10 радних дана

22. фебруар – 4. март

Заштита цивила и род у мировним операцијама

5 радних дана

29. фебруар – 4. март

Курс за медицинско особље у МнОп

5 радних дана

12–16. децембар (оквирно)

Курс за војне посматраче УН

15 радних дана

5–23. септембар

Курс за кључно особље јединица за мировне операције

5 радних дана

10–14. октобар

Курс за штабне официре УН

15 радних дана

14. новембар – 2. децембар

УН курс за инструкторе

11 радних дана

13–27. мај (оквирно)

Семинар „Функционисање логистичке подршке у МнОп“

2 радна дана

1. и 2. новембар (оквирно)