Центар за мировне операције

Курсеви

Центар за мировне операције КУРСЕВИ У ЦЕНТРУ ЗА МИРОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

КАТАЛОГ КУРСЕВА У 2017. ГОДИНИ
 

НАЗИВ ОСПОСОБЉАВАЊА (КУРСА)

ТРАЈАЊЕ КУРСА

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА КУРСА

Заштита цивила и род у мировним операцијама

5 радних дана

24– 28. април

Курс за штабне официре УН (UN Staff Officer Course - UNSOC)

15 радних дана

22. мај – 9. јун

Курс за војне посматраче УН

15 радних дана

18. септембар – 6. октобар

Курс за кључно особље јединица за мировне операције

5 радних дана

23– 27. октобар

Семинар „Закључци високог панела за мировне операције – узроци и последице на оперативном и тактичком нивоу“

 

2 радна дана

 

Биће накнадно одређено