Ратно ваздухопловствои противваздухопловна одбрана | Јединице и установе РВиПВО

Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“

Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“ је установа Војске Србије чија је основна делатност ремонт ваздухоплова и ваздухопловне опреме. Смештен је на око 20 километара од Београда, на површини од 66 хектара.

ВЗ „Мома Станојловић“ налази се у саставу Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране.

Директор Завода је пуковник мр Деспот Јанковић.

НАМЕНА

РЕМОНТ

 • Ваздухоплова
 • Ваздухопловних мотора
 • Ото и Дизел мотора                           
 • Клипних мотора                                                                                                   
 • Ракетно-техничких система
 • Наоружања и опреме
 • Опреме за опслуживање ваздухоплова
 • Средства специјалне намене
 • Система везе
 • Електронске и електро опреме
 • Фото и извиђачке опреме
 • Кисеоничке опреме
ПРОИЗВОДЊА
 • Резервних делова за средства и опрему из процеса ремонта
 • Фрикционих елемената за кочнице ваздухоплова
 • Фрикционих елемената за гусеничаре и путничка возила
 • Измењивача топлоте за авионе и тенкове
 • Синтерованих елемената за све врсте четкица
 • Заштитних облога на издувницима и коморама допунског сагоревања мотора
 • Разних делова од композитних материјала (антене и рефлектори радарско-ракетних  система, лопатице хеликоптера...)
 • Гумено-заптивног материјала
 • Металне галантерије
 • Учила
УСЛУГЕ
 • Машинске производње    
 • Термичке обраде 
 • Електро-хемијске заштите
 • Испитивања Ото и Дизел мотора
 • Утврђивања квара ендоскопском методом
 • Баждарења
 • Сервисирање и испитивање све врсте мерно-контролних уређаја
ТРАДИЦИЈА

Зачеци и темељи како ваздухопловног завода тако и ваздухопловнотехничке службе сежу до 1. јула 1916. године када је на Крфу формирана Прва Аеропланска радионица. Ослобођењем Београда Аеропланска радионица прелази у Нови Сад, где је формирана велика радионица у оквиру авијацијске базе.

Радионица се у саставу српског ваздухопловства 1924. године трансформише у Ваздухопловнотехнички завод. 1949. године Ваздухопловнотехнички завод прераста у Ваздухопловни технички ремонтни завод „Јастреб“ у коме се обавља ремонт ваздухоплова и ваздухопловне опреме. Исте године у Кнежевцу формирана је радионица за ремонт ваздухопловних мотора која 1952. године добија назив Ваздухопловнотехнички ремонтни завод „Мома Станојловић“.

Пресељењем на садашњу локацију заводи „Јастреб“ и „Мома Станојловић“ трансформишу се у Ваздухопловнотехнички ремонтни завод „Београд“ који 1976. добија назив који и данас носи - Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“.