Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Команда за развој Београдске бригаде

Команда за развој Београдске бригаде налази се у гарнизону Београд, у касарни „Милан Тепић“ у Јакову. Настала је 11. јула 2011. године преформирањем 3. центра за обуку.

Командант јединице je пуковник Мирослав Стефановић.
 
МИСИЈА

Успоставити основе за нарастање и развијање оперативних способности ратне јединице.

СТРУКТУРА

Команда за развој Београдске бригаде 

ЗАДАЦИ

  • припрема за мобилизацију ратних јединица
  • обука команде и ратних јединица
  • обука и увежбавање привремених састава који се ангажују у складу са наређењем за предузимање мера приправности
  • обезбеђење објеката, људства и покретних средстава
  • логистичка подршка
ТРАДИЦИЈЕ

Дан јединице обелажава се 1. новембра у знак сећања на славом овенчане браниоце Београда.
Новоформирана Команда за развој Београдске бригаде наставља традицију 3. центра за обуку.