Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Центар за обуку логистике

Центар за обуку логистике (ЦО Ло) размештен је на три локације:

  • у касарни „Цар Лазар“ у гарнизону Крушевац смештене су команда, Командна чета и чете за обуку техничке и интендантске службе,
  • у касарни „Књаз Михаило“ у гарнизону Ниш смештена је Чета за обуку санитетске и ветеринарске службе и
  • у касарни „Рибница“ у гарнизону Краљево смештен је Батаљон за обуку саобраћајне службе.

Командант Центра је пуковник Драган Љубић.

МИСИЈА

Обука кадрова логистичких специјалности (техничке, интендантске, саобраћајне, санитетске и ветеринарске службе) за потребе система одбране.

СТРУКТУРА

Центар за обуку логистике 

ЗАДАЦИ

  • обучавање, усавршавање и оспособљавање кадрова техничке, интендантске, саобраћајне, санитетске и ветеринарске службе, за све профиле - војници, војници по уговору, кандидати за подофицире, подофицири и цивилна лица и друга лица по одлуци министра одбране (лица из грађанства, лица за мировне мисије и лица из иностранства)
  • стручноспецијалистичка обука војника на добровољном служењу војног рока  и професионалних војника
  • организација и реализација курсева у циљу додатног оспособљавања за потребе служби логистике
  • сертификација обучености војника
  • пружање интелектуалних услуга из своје делатности и лицима и институцијама изван Војске Србије и Министарства одбране (по одлуци министра одбране).

ОБУКА

У Центру за обуку логистике реализује се стручноспецијалистичка обука за војноевиденционе специјалности служби логистике - техничке службе (11 специјалности), интендантске службе (2 специјалности), саобраћајне службе (2 специјалности), санитетске службе (2 специјалности) и ветеринарске службе (6 специјалности).

Укупно у ЦО Ло обучавају се војници 23 специјалности за потребе служби логистике.

Структура обуке:

  • војностручна обука (тактичка обука, ватрена обука, средства и опрема) и
  • физичка обука


Трајање обуке:

Фаза стручноспецијалистичке обуке (II фаза I периода - периода индивидуалне обуке), траје 6 недеља, односно 30 радних дана или 180 часова.

Циљ стручноспецијалистичке обуке:

Стручноспецијалистичка обука која се реализује у ЦО Ло, напредна је индивидуална обука којом се стичу неопходна стручноспецијалистичка знања и вештине за војноевиденциону специјалност служби логистике, неопходних за самостално обављање формацијских дужности у оквиру специјалности.

Циљ обуке је стварање самоувереног и дисциплинованог војника који је физички способан, добро мотивисан, обучен у основним вештинама и који поседује квалитете борца да преживи на бојном пољу и извршава задатке као члан посаде или тима.

ТРАДИЦИЈЕ

Центар за обуку логистике формиран је у јануару 2007. године.
Центар је формирала Управа за логистику Генералштаба Војске Србије и исти је претпотчињен Команди за обуку 04. маја 2007. године. Центар је формиран  од 5 (пет) наставних центара и позадинског школског центра и то:

-    186. ТНЦ,
-    414. ИнНЦ,
-    512. СнНЦ,
-    125. СбАНЦ,
-    40. ВтНЦ и
-    ПоШЦ-а.

Центар је правни следбеник наведених јединица и настављач њихове традиције.
Као дан јединице обележава се 4. мај у знак сећања на датум формирања Центра.

Фотографије јединице