Центар за мировне операције

Историјат учешћа у мултинационалним операцијама

Центар за мировне операције
Актуелне МнОп    Историјат учешћа у МнОп    О нама    Курсеви
 

УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА

1. Мултинационална операција УН у Источном Тимору (UNMISET

Мултинационална операција УН у Источном Тимору је успостављена Резолуцијом СБ УН 1246 од 11.06.1999. године. Постављени мандат је успешно испуњен и операција је затворена 20.05.2005. године.

Министарство одбране је учешће у овој операцији почело 26.06.2002. године, са три војна посматрача. До затварања МнОп укупно је било ангажовано пет припадника МО и ВС. Ово је било прво ангажовање припадника МО и Војске у МнОп УН после поновног пријема у Организацију Уједињених Нација.

Линк: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmiset/

 

2. Мултинационална операција УН у Бурундију (ONUB)

Мултинационална операција УН у Бурундију (ONUB) је успостављена у складу са поглављем VI и VII Повеље УН Резолуцијом Савета безбедности бр. 1545, усвојеном 21.маја 2004. године.

Министарство одбране је учешће у овој операцији почело 11.09.2004. године, са два војна посматрача. Учешће у МнОп је завршено 21.09.2006. године са укупним учешћем три припадника МО и ВС.

Линк: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/onub/

 

3. Мултинационална операција УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици

Галерија слика

Резолуцијом Савета Безбедности УН 1778 од 25. септембра 2007. године одобрено је успостављање МнОп у Чаду и Централноафричкој Републици у складу са поглављима  VI и VII Повеље УН. Војска Србије је отпочела са учешћем у МнОп УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици од 23.06.2009. године. У МнОп УН MINURCAT у Чаду и Централноафричкој Републици Војска Србије је учествовала са укупно са три ротације. У прве две ротације тимови Министарства одбране и Војске Србије су били у саставу норвешког контингента, док је трећа ротација била ангажована самостално, у оквиру пољске болнице Уједињених нација I+ нивоа. 

Учешће у мисији је завршено 14.12.2010. године са укупним учешћем 41 припадника МО и ВС.

Линк: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurcat/ 

 

4. Мултинационална операција УН у Обали Слоноваче (UNOCI)

Мултинационална операција УН у Обали Слоноваче (UNOCI) установљена је Резолуцијом Савета безбедности УН 1528, усвојеном 27. фебруара 2004. године, а на основу процене СБ УН да ситуација у Обали Слоноваче представља континуирану претњу светском миру и безбедности у региону.

Мандат мултинационалне операције успостављен је у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН.

Војска Србије је започела ангажовање у UNOCI од 1. маја 2004. године, с три војна посматрача.

Тежиште рада војних посматрача било је на имплементацији мировног процеса и мандата мултинационалне операције и обављању редовних задатака патролирања.

Учешће у мисији је завршено 16.02.2017. године.

Линк: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/

Учешће Југословенске Народне Армије (СФРЈ) у мисијама УН:

  1. UNEF I (1956-1967) је мисија УН на Синају. ЈНА је у овој мисији имала највећи контингент. Укупно је извршено 22 ротације са 14.265 припадника.    
  2. ONUC (1960-1964) је мисија УН у ДР Конго. ЈНА је у тој мисији пружала ваздухопловно техничку подршку јединицама УН у Конгу.
  3. UNYOM (1963-1964) је мисија УН у Јемену. ЈНА је учествовала са једним одредом.
  4. UNIIMOG (1988-1991) је мисија у Ираку и Ирану. ЈНА је учествовала са војним посматрачима. Командант мисије је био генерал Славко Јовић.
  5. UNTAG (1989-1990) је мисија у Намибији. ЈНА је учествовала са војним посматрачима.
  6. UNAVEM (1989-1991) је мисија у Анголи. ЈНА је учествовала са војним посматрачима.

Мултинационална операција УН на Синају (UNEF I)

 

Фотографије припадника ЈНА из мисије УН на Синају (UNEF I)