Архива

Поступак пријема

Кандидати за професионалне војнике попуњавају образац молбе, који се може наћи на пријавницама или у командама јединица и установа Војске Србије и војнотериторијалних органа (војних одсека и одељака), на веб сајту Војске и Инфостуда (www.infostud.com), у касарнама, за време акције ''Отворени дан'' и полагања заклетве младих војника, или се може добити на сајмовима запошљавања, на којима учествују представници Војске Србије.

Уз образац молбе, прилаже се документација, која је наведена у обрасцу. Комплетна конкурсна документација се предаје војној пошти, са којом желите да заснујете радни однос, непосредно или путем поште.

Молбу за пријем у професионалну војну службу могу поднети и лица која су тренутно на служењу војног рока, са оружјем, након завршеног првог периода обучавања. Уз осталу конкурсну документацију, прилажу и мишљење команданта јединице (ранга батаљона), у којој су на служењу војног рока.

Комисије за избор кандидата разматрају поднете молбе са комлетном конкурсном документацијом. Одлуку о пријему доноси начелник Генералштаба Војске Србије, а уговор се склапа са војним поштама (установама-јединицама), које се попуњавају пријемом лица по расписаном конкурсу.

Сва лица која су конкурисала о резултатима конкурса добијају обавештење писаним путем. За лица која су примљена у професионалну војну службу, у обавештењу ће бити наведено време и војна пошта којој треба да се јаве.

Сва лица која су конкурисала имају право да прегледају конкурсни материјал.