Ратно ваздухопловствои противваздухопловна одбрана | Јединице и установе РВиПВО

333. инжињеријски батаљон

333. инжињеријски батаљон састоји се од команде, две инжињеријске чете, чете за утврђивање, логистичког вода и одељења везе. Батаљон је опремљен инжињеријским машинама, инжињеријским средствима и моторним возилима.
 
Команда батаљона се налази у Панчеву.
 
Командант 333. инжињеријског батаљона је мајор Бојан Стојановић.

НАМЕНА

333. инжињеријски батаљон намењен је, опремљен и оспособљен за извршавање задатака инжињеријских дејстава за потребе Команде и јединица  Ратног ваздухопловства и ПВО ВС.

ЗАДАЦИ

У оквиру своје намене батаљон извршава следеће задатке:

 • основно и допунско запречавање,
 • савлађивање  природних и вештачких препрека,
 • оправке, одржавање и изградњу комуникација  у зонама одбране и на правцима напада јединица за чије се потребе ангажује.  У склопу овог задатка посебно се издваја задатак отклањања  оштећења   на оперативним површинама аеродрома, насталих  дејством  савремених убојних средстава,
 • радове на утврђивању  и изградњи објеката  за ватрено дејство и заштиту  на командним местима, центрима везе, ракетним и радарским положајима, аеродромима и друго,
 • испомоћ цивилним структурама у отклањању последица елементарних непогода. 
ОПРЕМА

  333. инжињеријски батаљон опремљен је следећим инжињеријским машинама, инжињеријским средствима и м/в:

 • Дозер (ТГ-140, ТГ-160, ТГ-170, ТГ-200 и Caterpillar Д-8Х).
 • Утоваривач (УЛТ-150, УЛТ-160 Б и Ц, Zettelmayer ZL-5001 F).
 • Копач точкаш универзални (КН-251 и Волво БМ).
 • Багер гусеничар.
 • Грејдер (МГ-145).
 • Ваљак (ДВВ-10, ДВВ-11 и Bomag BW-200 итд.)
 • Вибро плоча.
 • Машина за стабилизацију тла.
 • Бушилица минских бунара.
 • Бушилица моторна.
 • Прскалица за емулзију.
 • Машина за сечење бетона.  
 • Аутомобили теретни самоистоваривачи - ФАП 2226 РБК.
 • Аутомобили дизалице.
 • Аутомобили специјални са дизалицом.
 • Аутомобили специјални покретна радионица.
 • Аутомобил специјални санитет.
 • Аутомобил цистерна.
 • Аутомобил тегљач.
 • Аутомобил путнички.
 • Приколица дробилица за камен.
 • Приколица компресор (Фаграм и Atlas Copco).
 • Приколица агрегати и електро агрегати.
 • Мотор ванбродски.
 • Тестера моторна итд.

ОБУКА

У 333. инжињеријском батаљону изводи се обука војника у другом периоду обучавања, за специјалности рода инжињерије, интендантске службе и службе телекомуникације.

ТРАДИЦИЈE

 • Батаљон је формиран  у марту 1947. године  на  аеродрому Церкље (данас  у  Словенији ), иако  му је  као гарнизон формирања  било одређено Панчево.
 • Одмах након формирања јединица врши пребазирање у гарнизон Тузла, где остаје до 1955. године. Први значајнији задатак на коме се ангажује батаљон био је  “Израда травнате ПСС”  у склопу прве вежбе Југословенске Армије, на подручју  Кнића.
 • У периоду од 1955.  до 1958.  године батаљон извршава наменске задатке на изградњи  аеродрома  Лесковац и  Ниш, а  до 1962. године задатке извршава у гарнизону Тузла, на  изградњи аеродрома.
 • У току 1962. године батаљон  се премешта у гарнизон Краљево и ангажује се на изградњи  инфраструктуре  аеродрома Лађевци. Изградњу  аеродрома Лађевци завршава 1966. године,  када се комплетна јединица  премешта у гарнизон Бела Црква где остаје до 1968. године.  
 • 1968. године батаљон се коначно премешта у гарнозон Панчево, где остаје до данас.
 • У својој историји  333. инжињеријски батаљон  је учествовао у изградњи свих војних аеродрома. У почетку  је  тежишно радио травнате ПСС и ПСС са бетонским застором ( а.Дивци, а.Залужани код Бања Луке, а. Батајница, а.Земуник код Задра, а.Лесковац, а.Ниш, а.Тузла,  и а.Лађевци).
 • Увођењем постројења за производњу и уградњу асфалта  у формацију батаљона,  започиње  "пресвлачење"  до тада израђених ПСС  асфалтним застором  и изградњу нових аеродрома  са асфалтним ПСС.  У овој фази батаљон се ангажовао на следећим аеродромима:  а.Иванград, а.Сјеница, а.Церкље, а. Бихаћ, а.Поникве, а.Голубовци, а.Приштина, а.Удбине, а.Петровац  код Скопља,  а.Лађевци, а.Мостар, а.Вараждин, а.Маховљани код Бања Луке, а.Батајница, а.Ниш  и тако даље.
 • Паралелно са овим задацима батаљон и даље изводи радове на изградњи травнатих ПСС на аеродромима:  Гламоч, Ново Место, Трстеник, Поникве, Зрењанин  и др.
 • У периоду од 1979. до 1989. године батаљон је био ангажован на припреми за рушење свих војних и цивилних аеродрома  на територији бивше СФРЈ  ( осим а.Бутмир - због  припрема и одржавања олимпијаде ). Овај задатак је потпуно и изузетно квалитетно извршен.
 • Од 1990. године батаљон се ангажује како на изградњи објеката инфраструктуре за потребе ракетних и радарских јединица у систему ПВО територије, тако и на изградњи путева, санацији травнатих ПСС , санацији скијашких стаза , изградњи објеката инфраструктуре наменске индустрије Корпорације “Трајал” у Крушевцу  као и на другим услугама субјектима изван ВЈ.
 • Расформирањем 359. инжб из Лађеваца 2005. године остао је једини самостални инжињеријски батаљон у В и ПВО.