Обележја и ознаке Војске Србије

Ознаке и чинови


ГРБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ


 

ОЗНАКЕ ПРИПАДНОСТИ ВОЈСЦИ СРБИЈЕ


 

ВОЈНА ЗАСТАВА


 

ПЛАМЕНАЦ

 

 

Финијал копља


 

СТЕГ


 

ЗНАЧКЕ

 

Значка Министарства одбране

 

Значка Генералштаба Војске Србије

 

Значка Команде Копнене војске

 

Значка Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране

 

Значка Команде за обуку

 

Значка Инспектората одбране

 

Значка Војнообавештајне агенције

 

Значка Војнобезбедбосне агенције

 

Значка Универзитета одбране

 

Значка Војне академије

 

Значка Војномедицинске академије


 

ЗНАЧКА ЗА СЛУЖБЕНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

 

Значка начелника Генералштаба Војске Србије

 

Значка инспектора


 

ЗНАЧКА ЗА ЛИЧНУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

Значке за личну идентификацију означавају лични идентитет који је представљен натписом првог слова имена и пуним презименом.

 

Идентификациона плочица


 

ЗНАЧКЕ ЗАВРШЕНИХ ШКОЛА, УСАВРШАВАЊА И КУРСЕВА

 

Значке Командно-штабног и Генералштабног усавршавања

 

Значка завршене Војне академије

 

Значка завршеног Медицинског факултета Војномедицинске академије

 

Значка завршеног Основног командно-штабног курса

 

Значка завршених Високих студија безбедности и одбране

 

Значка завршеног Основног курса за подофицире

 

Значка завршеног Курса за прве подофицире

 

Значка завршеног Курса за главне подофицире


 

ЗНАЧКЕ ЗА ШАПКУ, БЕРЕ И КАПУ

 

Значка за капу за председника Републике и председника Народне скупштине Републике Србије

 

Значка за капу за чланове Савета за националну безбедност


 

Значке за шапку и амблеми за бере и капу вида Копнене војске

 

За војнике


Амблем за бере и капу

 

За подофицире

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

За официре


Значка за шапку


Амблем за бере и капу

 

За генерале


Значка за шапку


Амблем за бере и капу


 

Значке за шапку и бере и амблеми за капу вида Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране

 

За војнике


Амблем за бере и капу

 

За подофицире

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

За официре

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

За генерале

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

Значке за шапку и бере и амблеми за капу рода речних јединица

 

За војнике

Амблем за бере и капу

 

За подофицире

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

За официре

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

За генерале

Значка за шапку

Амблем за бере и капу

 

Значке за бере Војне полиције, Гарде и Специјалне бригаде

 

За војнике

 

За подофицире

 

За официре

 

За генерале 

ЗНАЧКЕ РОДОВА И СЛУЖБИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Значке родова Војске Србије

 

Значка рода пешадије

 

Значка рода оклопних јединица

 

Значка рода артиљерије

 

Значка рода инжињерије

 

Значка рода артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства

 

Значка рода авијације

 

Значка рода речних јединица

 

Значка рода јединица за електронска дејства 

Значке општих служби Војске Србије

 

Значка кадровске службе

 

Значка службе телекомуникација

 

Значка службе ваздушног осматрања и јављања

 

Значка атомско-биолошко-хемијске службе

 

Значка обавештајне службе

 

Значка безбедносне службе

 

Значка информатичке службе

 

Значка геодетске службе

 

Значка метеоролошке и навигацијске службе

 

Значка финансијске службе

 

Значка правне службе

 

Значка музичке службе 

Значке специјалности богослужбене врсте верске службе

 

Значка православне специјалности богослужбене врсте верске службе

 

Значка римокатоличке специјалности богослужбене врсте верске службе 

Значка протестантске специјалности евангеличке конфесије богослужбене врсте верске службе

 

Значка протестантске специјалности реформатске конфесије богослужбене врсте верске службе

 

Значка исламске специјалности богослужбене врсте верске службе

 

Значка јеврејске специјалности богослужбене врсте верске службе 

Значке логистичких служби Војске Србије

 

Значка техничке службе

 

Значка интендантске службе

 

Значка санитетске службе

 

Значка ветеринарске службе

 

Значка саобраћајне службе

 

Значка грађевинске службе 

Значке врста родова Војске Србије

 

Значка авијацијско-пилотске врсте рода авијације

 

Значка хеликоптерско-пилотске врсте рода авијације

 

Значка ронилачке врсте рода речних јединица 

Значке специјалности врста родова Војске Србије

 

Значка падобранске специјалности врсте посебне намене рода пешадије

 

Значка летачко-специјалистичке специјалности врсте посебне намене рода авијације 

ЗНАЧКЕ ЗА ГЕНЕРАЛЕ ВИДОВА И АДМИРАЛЕ РОДА РЕЧНИХ ЈЕДИНИЦА

 

Значка за генерале вида Копнене војске

 

Значка за генерале вида Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране

 

Значка за адмирале рода речних јединица 

ЗНАЧКЕ ЗА ОФИЦИРЕ У ЧИНУ ПУКОВНИКА И КАПЕТАНА БОЈНОГ БРОДА И ОФИЦИРЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ГЕНЕРАЛШТАБНО УСАВРШАВАЊЕ НА СВЕЧАНОЈ УНИФОРМИ

 

Значка за официра у чину пуковника Копнене војске и официра Копнене војске који је завршио Генералштабно усавршавање

 

Значка за официра у чину пуковника Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране и официра Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране који је завршио Генералштабно усавршавање

 

Значка за официра у чину капетана бојног брода речних јединица и официра речних јединица који је завршио Генералштабно усавршавање 

АМБЛЕМИ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ

 

Амблем Председника Републике

Амблем Председника Народне Скупштине Републике СрбијеАмблем чланова Савета за националну безбедност

Амблем са Државном заставом Републике Србије

За службену и свечану униформу

За теренску униформу

Амблеми у Министарству одбране

Амблем Министарства одбране

Амблем Генералштаба Војске Србије

Амблем Испектората одбране

Амблем Војнообавештајне агенције

Амблем Војнобезбедбосне агенције

Амблем Универзитета одбране

Амблем Војне академије

Амблем Војномедицинске академије

Амблем Кадетске бригаде

За службену и свечану униформу

За теренску униформу

Амблем Медицинског факултета Војномедицинске академије

За службену и свечану униформу

За теренску униформу

Амблеми команди оперативног нивоа

Амблем Команде Копнене војске

Амблем Команде Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране


Амблем Команде Команде за обуку

 

 

Амблем Управе Војне полиције

 

Амблем Гарде

 

Амблем Центра за мировне операције

 

Амблем 224. центра за електронска дејства

 

Амблем Централне логистичке базе

 

Амблем Бригаде везе

 

Амблем Центра за обуку путем симулација

 

Амблем Криминалистичко-истражне групе

 

Амблем Батаљона Војне полиције (специјалне намене) „Кобре“


 

Амблеми јединица Копнене војске

Амблеми 1,2,3 и 4 бригаде Копнене војске

 

Амблем Мешовите артиљеријске бригаде

 

Амблем речних јединица

 

Амблем Специјалне бригаде

 

Амблем 63. падобранског батаљона

 

Амблем 72. извиђачко-диверзантског батаљона

 

Амблем Противтетористичког батаљона

 

Амблем 21. батаљона везе

 

Амблем 246. батаљона АБХО

 

Амблем 3. батаљона Војне полиције Команде Копнене војске

 

Амблем 5. батаљона Војне полиције Команде Копнене војске

 

Амблем Војног оркестра Ниш Команде Копнене војске

 

Амблем Центра за обуку јединица за мултинационалне операције Команде Копнене војске

 

Амблем 204. ваздухопловне бригаде

 

Амблем 98. ваздухопловне бригаде

 

Амблем 250. ракетне бригаде ПВО

 

Амблем 126. центра ВОЈИН

 

Амблем 333. инжињеријског батаљона

 

Амблем 210. батаљона везе

 

Амблеми јединица Команде за обуку

Амблеми 1,2,3. центра за обуку

 

Амблем Центра за обуку Копнене војске

 

 

Амблем Команде за развој Банатске бригаде

 

 

Амблем Команде за развој Београдске бригаде

 

Амблем Команде за развој Тимочке бригаде

 

 

Амблем Команде за развој Расинске бригаде

 

Амблем Командног батаљона Команде за обуку

 

Амблем Центра за обуку и усавршавање подофицира Команде за обуку

 

Амблем Центра за обуку Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране

 

Амблем Центра за обуку везе, информатике и електронских дејстава

 

Амблем Центра за обуку логистике Команде Команде за обуку

 

Амблем Центра за усавршавање кадрова атомско-биолошко-хемијске одбране Команде за обуку

 

Амблем Интервидовског полигона „Пасуљанске ливаде“ Команде Команде за обуку


 

ЛЕНТА ЗА ТЕРЕНСКУ УНИФОРМУ 

ЗНАКОВИ УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

 

Знак Војногеографског института

 

Знак Техничког опитног центра

 

Знак Техничког ремонтног завода „Чачак“

 

Знак Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“

 

Знак Ваздухопловномедицинског института

 

Знак Музеја Југословенског ратног ваздухопловства