Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Трећи центар за обуку

Трећи центар за обуку налази се у гарнизону Лесковац, у касарни „Војвода Петар Бојовић“. Центар је формиран 11. јула 2011. године преформирањем 7. центра за обуку. 

Командант Центра je пуковник Слађан Цветковић.

МИСИЈА

Унапређење способности за извођење индивидуалне обуке, ради достизања стандарда индивидуалне обучености.

Унапређење услова за нарастање и развијање оперативних способности ратних јединица.

СТРУКТУРА

Трећи центар за обуку 

ЗАДАЦИ

  • основна обука војника на добровољном служењу војног рока
  • организовање и реалиција курсева усавршавања професионалног кадра
  • сертификација обучености војника на добровољном служењу војног рока  након завршених  фаза  основне и специјалистичке обуке.

ОБУКА

У центру се реализује основна обука војника свих специјалности у I фази I периода - периода индивидуалне обуке, према јединственом плану и програму основне обуке војника. Због указаних потреба, у центру се реализује и стручноспецијалистичка обука војника-стрелаца (рода пешадије) у оквиру II фазе I периода обуке.

Структура обуке:

  • војностручна обука (тактичка обука , ватрена обука, правило службе и стројева обука),
  • физичка обука и
  • морал.

Трајање обуке:

Фаза основне обуке ( I фаза I периода-периода индивидуалне обуке), траје 6 недеља, односно 30 радних дана или 180 часова.

Циљ основне обуке:

Основна обука је јединствена за све и за циљ има стварање поузданог, физички спремног и мотивисаног војника, који поседује квалитете потребне за борбу и основне вештине да би преживео на бојном пољу и функционисао као члан тима или посаде.

ТРАДИЦИЈЕ

Дан центра обележава се 7. октобра у знак сећања на дан када је српска Војска ослободила Лесковац 1918. године.