Копнена војска | Јединице и установе Копнене војске

21. батаљон везе

Команда и јединице 21. батаљона везе стационарне су у Нишу. Батаљон обезбеђује сталне и непрекидне везе за потребе Kоманде Копнене војске.

Командант 21. бв је потпуковник Станиша Ђикић.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРАЗАДАЦИ

  • телекомуникационо и информатичко обезбеђење у Копненој војсци;
  • изградња и одржавање оперативне способности;
  • обука команде и јединица

ОБУКА

У 21. бв реализује се стручноспецијалистичка обука кандидата за професионалне војнике и колективна обука јединица.

ТРАДИЦИЈЕ

21. батаљон везе формиран је спајањем батаљона везе Нишког и Приштинског корпуса 2007. године. Батаљон наставља традиције 21. батаљона везе Нишког корпуса. Правни је следбеник 52. арбр ПВО и 52. бв.

Дан службе телекомуникација, 21. батаљон везе обележава 20. септембра.