Организација | Јединице Генералштаба Војске Србије

Централна логистичка база

Централна логистичка база је највећа логистичка јединица у Војсци Србије, чија је основна намена реализација задатака у оквиру функције снабдевања у систему одбране основним покретним стварима и резервним деловима, убојним и погонским средствима, интендантским, санитетским и ветеринарским покретним стварима и реализација логистичке подршке дела јединица и установа у гарнизону Београд.

Формирана је током реорганизације војске, преформирањем 608. позадинске базе и претпотчињавањем складишних капацитета 793. позадинске базе, те 524. и 201. логистичке базе.

Командант Централне логистичке базе је бригадни генерал Петар Латковић.

Команда Централне логистичке базе налази се у Београду.

ПОГЛЕДАЈТЕ ФОТО-ГАЛЕРИЈУ

ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА

Централну логистичку базу сачињавају команда, логистички центар, три складишна батаљона и један сабирно-продајни центар. У саставу Базе налази се укупно 22 складишта и 2 одељка, на 52 локације.

 

ЗАДАЦИ

  • Снабдевање јединица и установа Војске Србије основним покретним стварима и резервним деловима, убојним и погонским средствима и интендантским покретним стварима,
  • Одржавање средстава посебне намене, убојних и ракетних средстава, погонске опреме и инсталација,
  • Транспорт покретних средстава за снабдевање јединица Министарства одбране и Војске Србије.

ТРАДИЦИЈЕ

Корени 608. позадинске базе датирају од 1953. године, када је у Пречком код Загреба формирана База за пријем материјалних средстава из увоза. Прилагођавајући своју структуру потребама тадашње ЈНА, 20. новембра 1961. године преформирана је у Базу за пријем материјалних средстава, са седиштем у Панчеву.

Од 1987. године, постоји као Техничко-снабдевачка база ССНО. Најзад, 16. новембра 1992. године, формирана је 608. позадинска база Генералштаба Војске Југославије, с наменом смештаја, чувања и ешелонирања стратегијских резерви. Формирањем Централне логистичке базе обједињени су сви вантрупни складишни капацитети у Војсци Србије.

Дан Централне логистичке базе обележава се 16. новембра. Тог дана 1992. године формирана је 608. позадинска база, чије традиције наставља Централна логистичка база.