Организација | Јединице Генералштаба Војске Србије

Бригада везе

Пуковник Љубиша ЂоловићКоманда Бригаде везе налази се у гарнизону Београд.

Јединице Бригаде везе размештене су у гарнизонима, гарнизоним местима и издвојеним објектима на целокупној територији Републике Србије.

Командант Бригаде везе је пуковник Љубиша Ђоловић.

ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА


 

ЗАДАЦИ

  • Обезбеђење непрекидности телекомуникационо-информационог система МО и ВС
  • Телекомуникационо-информатичко обезбеђење јединица Војске Србије у реализацији задатака – мисија
  • Реализација интеграције ТкИС Војске Србије са ТкИС других ималаца у Р. Србији и постизање интероперабилности
  • Надзор и управљање телекомуникационо-информационим системом МО и ВС
  • Обука припадника Бригаде везе
  • Извршење задатака из домена уређења територије.

ОБУКА

Обука припадника Бригаде везе реализује се путем стручног усавршавања и курсирања на савремени телекомуникационим и информатичким средствима.

Индивидуалном и колективном обуком достижу се постављени стандарди обучености команди и јединица за извршење задатака додељених мисија и успешну реaлизацију телекомуникациионо-информатичког обезбеђења јединица Војске Србије у извршењу постављeних  задатака.

Реализацијом тактичких увежбавања и вежби јединица Бригаде везе, обезбеђује се интеграција обуке стационарне и мобилне компоненте.

ТРАДИЦИЈЕ

У оквиру реформе Војске Србије, 30. октобра 2006. године, формирана је Бригада везе, у чији састав су ушле јединице 398. бригаде везе и 235. центра стационарних веза.

Дан Бригаде везе обележава се 20. септембра. Тог дана 1916. године, на предлог министра војног, престолонаследник Александар Карађорђевић одобрио је Уредбу о војном телеграфу.

Бригада везе наставља традиције јединица везе Врховне команде, односно Ђенералштаба српске војске, насталих након доношења Уредбе о војном телеграфу.