Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Центар за обуку и усавршавање подофицира

Центар за обуку и усавршавање подофицира (ЦОУП) лоциран је у касарни „НХ Стевица Јовановић“ у гарнизону Панчево,  

Командант Центра је потпуковник Саша Петковић.
         
МИСИЈА

Реализовање обуке кандидата за подофицире, усавршавање подофицира и обука Команде ЦОУП ради достизања потребних стандарда обучености.

Унапредити услове за нарастање ратних јединица и реализацију индивидуалне обуке војника;

СТРУКТУРА

Центар за обуку и усавршавање подофицира 

ЗАДАЦИ

 • обука кандидата за подофицире и усавршавање подофицира
 • израда  и доградња  програма курсева кандидата за подофицире и усавршавања подофицира
 • планирање и обезбеђење материјалне базе и инфраструктуре за извођење обуке
 • изучавање искустава из рада подофицира у јединицама Војске Србије и страних армија и предлагање имплементације истих у обуци и усавршавању подофицира
 • учешће у међународној војној сарадњи из домена обуке кандидата за подофицире и усавршавање подофицира.

ОБУКА

У Центру за усавршавање подофицира реализују се следећи курсеви:

 1. Лидерски курс
 2. Основни курс за подофицире
 3. Виши курс за подофицире
 4. Каријерни курсеви

  • Курс за прве подофицире
  • Курс за главне подофицире
  • Командно-штабни курс

 5. Специјалистички курсеви

  • Курс за специјалисте II класе
  • Курс за специјалисте I класе

 6. Наменски курсеви

  • Курсеви за инструкторе обуке
  • Курсеви за сертификаторе обуке
  • Дидактичко-методички курсеви и
  • Курсеви за руковаоце новим наоружањем и војном опремом

ВРЕМЕ И ТРАЈАЊЕ ОБУКЕ:

Време и трајање појединих курсева одређено је плановима и програмима обуке.
 
Основни курс за подофицире реализује се у трајању од 15 до 17 недеља кроз три модула: (1) основна обука, у трајању 6 недеља, реализује се у Центру у Панчеву, (2) стручноспецијалистичка обука, у трајању 6 до 8 недеља, реализује се у центрима за стручноспецијалистичку обуку и (3) стажирање у јединицама Војске Србије – примена стечених знања, у трајању од 3 недеље.
 
Структура обуке Основног курса за подофицире:

 • Лидерство
 • Командовање
 • Управљање обуком
 • Општа тактика
 • Ватрена обука
 • Тактичка обука рода-службе
 • Средства и опрема рода-службе и
 • Физичка обука

 
По завршетку Основног курса за подофицире, кандидати се производе у чин водника и постављају се на формацијска места у јединицама Војске Србије, у складу са војноевиденционим специјалностима.

ТРАДИЦИЈЕ

Препознавши потребу да се прате позитивна кретања и решења у савременим армијама света, а која се односи на значај подофицирског кора у Војсци Србије, 7. јуна 2010. године формиран је Центар за обуку и усавршавање подофицира.