Ратно ваздухопловствои противваздухопловна одбрана | Јединице и установе РВиПВО

Ваздухопловномедицински институт

Ваздухопловномедицински институт (ВМИ) је установа Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране која се бави ваздухопловном медицином. По својим стручним могућностима, дијагностичкој опреми и смештајним капацитетима, ВМИ се убраја у најразвијеније установе тог типа у свету.

Од 18. јуна 2007. године ВМИ је одлуком Директората цивилног ваздухопловства, Aero Medical Center број 001 у држави и има овлашћење за издавање уверења за обављене лекарских прегледа овлашћеног ваздухопловног особља по S-JAR-FCL-3 (Joint Aviation Requirements-Flight Crew Licencing).

СТРУКТУРА

 


УЛОГА И ЗАДАЦИ

 • Селекција летача, физиолошка тренажа летача
 • Периодични прегледи/оцењивање војних и цивилних летача, падобранаца и контролора летења
 • Настава из области ваздухопловне медицине (теоријска и практична), научноистраживачки рад
 • Развој и периодични прегледи заштитне опреме и средстава за летаче
 • Координација и развој ваздухопловномедицинских правилника
 • Унапређење летачке безбедности, преко испитивања ваздухопловних удеса и предлагања заштитних мера
 • Ваздухопловномедицинска подршка страних армија
 • Стална медицинска спремност за трансформацију у ратну медицинску установу у случају рата.

УСЛУГЕ ВМИ


Клиничке услуге
 • Селекција и редовни и ванредни прегледи за војне пилоте са оцењивањем по критеријумима I, II и III
 • Селекција и редовни и ванредни прегледи за цивилне летаче са оцењивањем по критеријумима I, II, JAA (Joint Aviation Authorities) и FAA (Federal Aviation Administration - USA) летачких дозвола
 • Консултативни и конзилијарни  специјалистички прегледи
 • Систематски прегледи и оцена здравствене способности за рад
 • Терапија кисеоником под притиском у хипербаричној комори
Ваздухопловнофизиолошке услуге
 • Функционална испитивања у условима летења
 • Физиолошка тренажа (теоријска и практична настава)
 • Испитивање заштитне летачке опреме
 • Специјализација и курсеви из ваздухопловне медицине
Услуге консалтинга
 • Планирање и организација ваздухопловномедицинских могућности и потреба
 • Снижавање цене обуке
 • Превентивномедицинска делатност

РАЗВОЈ ВМИ

Ваздухопловномедицински институт је у почетку био мала специјализована болница намењена оболелим и повређеним пилотима. Са селекцијом летача почело се 1946. године, а годину дана касније заживела су истраживања из области ваздухопловне медицине. 1981. године установљена је, и од стране Министарства здравља озваничена, специјализација ваздухопловне медицине у трајању од три године. ВМИ је у нови објекат на аеродрому Батајница пресељен 1988. године. 15. јула 1999. године ВМИ мења назив у Институт за ваздухопловну медицину и улази у састав Завода за превентивну медицину Војномедицинске академије.

Институт се од 15. фебруара 2010. године налази у саставу Ратног аздухопловства и противваздухопловне одбране и враћен му је стари назив – Ваздухопловномедицински институт.