Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“

Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“ формиран je 16. новембра 2004. године, а у саставу Команде за обуку налази се од 14. маја 2007.

Командант јединице је потпуковник Небојша Лојпур.

МИСИЈА

Обезбеђење услова и подршка извођењу колективне обуке јединица Војске Србије и осталих структура система одбране.

СТРУКТУРА

Интервидовски полигон „Пасуљанске ливаде“ 

ЗАДАЦИ

  • усклађивање и координација активности јединица на Полигону.
  • прихват јединица које изводе планиране активности на Полигону.
  • логистичка подршка јединицама Војске Србије које реализују активности на Полигону.
  • одржавање, предаја и пријем средстава ратне технике из састава Полигона, за потребе реализације планираних активности на полигону.
  • попуна средстава ратне технике погонским горивом и мазивима.