Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Команда за развој Банатске бригаде

Команда за развој Банатске бригаде налази се у Зрењанину, у касарни „НХ Светозар Марковић Тоза“.

Настала је 17. августа 2011. године преформирањем 2. центра за обуку.

Командант јединице je пуковник Живица Огњанов.

МИСИЈА


Успоставити основе за нарастање и развијање оперативних способности ратне јединице.

СТРУКТУРА

Команда за развој Банатске бригаде 

ЗАДАЦИ

  • припреме за извршење мобилизације Банатске бригаде
  • гарнизонски послови
  • обезбеђење објеката, покретних средстава и људства у надлежности Команде за развој Банатске бригаде и
  • логистичка подршка.

ТРАДИЦИЈЕ

Преформирањем Команде Копнених снага од маја 2007. године 2. центар за обуку  претпочињава се Команди за обуку.
Као основу формирања Центра и њено језгро чиниле су преформирана 506. пбр Зрењанин и расформирани 413. ЦОВ Вршац. Формирањем Центра, конкретно од децембра 2006. године, исти је постао и правни следбеник наведених састава.
Центар је формиран од расположивог кадра из следећих састава: Копнене снаге (413. ЦОВ, 565. НЦ КоВ), Оперативне снаге (1. окбр), НСК (506.пбр, 12. арбр ПВО, 16. арбр, гб), ВА КоВ (шб) и попуном људства по завршетку школовања.
2. центар за обуку био је носилац организације живота и рада у гарнизону Панчево све до преформирања у Команду за развој Банатске бригаде.