Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Центар АБХО

НАМЕРE РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ АБХО У ПРОГРАМУ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР

Република Србија жели да унапреди и промовише своје националне способности заштите од радиолошког, нуклеарног, биолошког и хемијског оружја, као и консултације и координацију активности у области АБХО са партнерским земљама и чланицама НАТО.

 

Војска Србије и Центар АБХО представљају НАЦИОНАЛНУ референтну тачку у планирању развоја РЕГИОНАЛНОГ и ширег МЕЂУНАРОДНОГ значаја. Истовремено, овакав развој обухвата обуку, заједничко међународно ангажовање тимова, изучавање националних мобилних тимова за обуку и инструктора, као и подршку цивилним властима у земљи и државама НАТО и ПзМ.


ВИЗИЈА И УЛОГА У ПРОГРАМУ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР


У складу са званичним ставовима Владе Републике Србије, датим Презентационим документом, тренутни капацитети Центра АБХО (Регионалног центра АБХО) су и биће на располагању државама чланицама НАТО и ПзМ у следећим областима:

 • Консултације и координација активности у области АБХО са државама ПзМ и НАТО,
 • Развој садашњег Центра АБХО у правцу регионалног и ширег међународног значаја (Партнерски центар за обуку и образовање),
 • Едукативне функције (обука, курсеви, школовање),
 • Заједничко ангажовање (на нивоу тимова) и заједничке вежбе и
 • Коришћење капацитета и могућности вежбалишта АБХО (јединице до нивоа чете).

 

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР АБХО


Министарство одбране Р. Србије понудило је путем Форума помоћи земљама југоисточне Европе да, ради јачања регионалне сарадње, Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (Центар АБХО) прерасте у Регионални центар АБХО.

На нивоу министара одбрана држава југоисточне Европе (бивше југословенске републике и Албанија), 2009. године потписана је заједничка изјава, као политички оквир – сагласност за прерастање садашњег Центра АБХО у Регионални центар АБХО.

Пројектом Регионални центар АБХО, преко Форума, желимо да координирамо заједничке активности земаља потенцијалних донатора и Министарства одбране, са визијом да у што краћем времену, преформирамо национални Центар АБХО у војно-цивилни Регионални центар АБХО, који би имао знатно веће капацитете.

Основна намена Регионалног центра АБХО била би обука, курсирање и школовање цивилно-војних структура из земаља региона, развој оперативних способности и доктринарних принципа из проблематике АБХО, који би се кроз едукативне и оперативне функције имплементирали за цивилно-војне потребе земаља региона.

Намера је да се Регионални центар АБХО у потпуности стави у функцију сарадње са земљама чланицама НАТО, програма Партнерство за мир, ЕУ, УН (OPCW) и другим међународним институцијама, из ове области.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

За имплементацију Пројекта, 2009. године формирана је међународна експертска радна група АБХО којом председава Р. Србија. Чланови радне групе усагласили су пројектоване функције и задатке Регионалног центра АБХО и на годишњем нивоу радна група координира реализацију обуке, курсева, образовања и осталих активности на основу исказаних националних потреба и приоритета.

Министар одбране Републике Србије донео је 6. децембра 2013. године Одлуку о променама у организацији и развоју Центра за усавршавање кадрова АБХО у Регионални центар АБХО. У првој половини 2015. године завршене су структурне и организацијске промене које су се огледале у прилагођавању организацијско-формацијске структуре, мисијама и задацима као Регионалног и партнерског центра. Након извршених промена јединица је добила нови службени назив Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (Центар АБХО).

 


КАПАЦИТЕТИ И  МОГУЋНОСТИ


Могућности Регионалног центра АБХО су:

 • Реализација курсева различитог нивоа у области АБХО, за потребе војних и цивилних организација, државних структура и као понуда земљама региона и Пaртнерства за мир, путем Индивидуалног програма партнерства;
 • Ангажовање капацитета центра у НАТО програмима за војну обуку и вежбе.

Пројектовани капацитети Регионалног центра АБХО омогућавају курсирање и усавршавање цивилно-војних структура земаља региона, као и ангажовање у НАТО програмима за обуке и вежбе, до 1 циклуса годишње.

УСАГЛАШЕНЕ И ДОГОВОРЕНЕ ФУНКЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА АБХО:

ОБРАЗОВНЕ:
 • Обука, курсеви и образовање.

ОПЕРАТИВНЕ:
 • Оперативна подршка функционисању Регионалног центра АБХО;
 • Оперативне активности за потребе земаља региона на основу позива или захтева;
 • Учешће у регионалним и међународним вежбама и мисијама.
ДОКТРИНАРНЕ:
 • Доктрине, стандарди, норме, регулативе, правила, процедуре;
 • Развој нових садржаја АБХО;
 • Подршка земљама региона у реализацији доктринарних задатака.
ДОНАЦИЈЕ

Центар АБХО су финансијски подржали Мађарска (донацијом од 55.000 евра) опремањем средствима детекције, краљевине Норвешка и Данска (донацијом од 92.000 евра) опремањем мултимедијаног кабинета опште намене и учионице за АБХ симулације и компанија CRISTANINI.S.р.А. из Италије (донацијом од 8.000 евра) опремањем демо-кабинета за радиолошко-хемијско-биолошку деконтаминацију.

 

У процедури је реализација донације Краљевине Норвешке за формирање и опремање токсиколошке амбуланте у РХ лабораторији Центра АБХО, у износу од 13.000 евра и донације комплета за деконтаминацију осетљиве опреме SX-34 компаније CRISTANINI.S.р.А. из Италије у износу од 42.000 евра.

ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ

 • Наставак међународне сарадње и повећање нивоа сарадње са Здруженим НАТО центром изузетности у Вишкову, НАТО школом Оберамергау и другим партнерским земљама;
 • Реализација задатака из надлежности партнерског центра за образовање и обуку;
 • Даљи развој Регионалног центра АБХО;
 • Развој нових АБХО програма за обуку (самостално и са партнерима);
 • Постављање курсева АБХО на платформу за учење на даљину МО Р. Србије;
 • Модернизација инфраструктуре и опремање опремом.

ПАРТНЕРСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОДЛУКА О ДОБИЈАЊУ СТАТУСА ПАРТНЕРСКОГ ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ

Северноатлантски савет НАТО је 25. јуна 2013. године донео формалну одлуку да Центар за усавршавање кадрова АБХО Војске Србије добије статус партнерског центра за образовање и обуку.

Припадници Центра били су ангажовани у својству инструктора на неколико међународних курсева у иностранству (Грчка, Чешка...) у периоду 2013–2015 године, у оквиру активности Центра као партнерског центра за образовање и обуку.


КАТАЛОГ КУРСЕВА

Центар АБХО је у оквиру пројектованих задатака израдио Каталог курсева техничког нивоа.

Каталог курсева садржи 20 успостављених курсева. Курсеви су пројектовани за 15–20 полазника, трајања 5–10 радних дана, са укупним капацитетом од 80–120 полазника годишње (4–6 курсева у току године). Каталог курсева обухвата садржаје из следећих области:

 1. Детекција и идентификација токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија.
 2. Детекција и мерење јонизујућих зрачења.
 3. Радиолошко-хемијско-биолошка заштита људи и покретних средстава.
 4. Радиолошко-хемијско-биолошка деконтаминација.
 5. Основни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 6. Напредни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 7. Наоружање и војна опрема АБХО.
 8. Курс за организацију обуке АБХО у јединицама тактичког нивоа.
 9. Курс за подофицире АБХ службе.
 10. Основни курс анализе радиоактивно и хемијски контаминираних узорака.
 11. Курс примене несмртоносних средстава за привремено онеспособљавање у противтерористичким и мировним - неборбеним операцијама.
 12. Курс Спасилачке операције у условима радиолошко-хемијско-биолошке контаминације настале тероризмом и акцидентима оружјем за масовно уништавање.
 13. Курс са реалним хемијским агенсима.
 14. Курс са реалним радиолошким агенсима.
 15. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације.
 16. Курс за обуку јединица РХБ цивилне заштите
 17. Основни курс АБХО пре упућивања у мултинационалне и/или операције подршке миру.
 18. Припремни курс са токсичним хемикалијама за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 19. Припремни курс са радиоактивним изворима ниског нивоа радиоактивног зрачења за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 20. Основни курс биолошког оружја и токсикологије.


Дванаест курсева из Каталога курсева Центра АБХО је постављено на Платформу за учење на даљину МО РС, и то:

 1. Основни курс заштите од дејства хемијског оружја
 2. Основни курс анализе радиоактивно и хемијски контаминираних узорака
 3. Курс примене несмртоносних средстава за привремено онеспособљавање у противтерористичким и мировним - неборбеним операцијама
 4. Курс Спасилачке операције у условима радиолошко-хемијско-биолошке контаминације настале тероризмом и акцидентима оружјем за масовно уништавање
 5. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације
 6. Курс са реалним хемијским агенсима
 7. Курс са реалним радиолошким агенсима
 8. Курс за организацију обуке АБХО у јединицама тактичког нивоа
 9. Радиолошко-хемијско-биолошка заштита људи и покретних средстава
 10. Детекција и идентификација токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија
 11. Детекција и мерење јонизујућих зрачења
 12. Радиолошко-хемијско-биолошка деконтаминација.

  Овде можете преузети Каталог курсева Центра АБХО Војске Србије.

   АНГАЖОВАЊЕ

   Тренутно се Центар АБХО ангажује за потребе ВС, цивилних институција Владе Р. Србије, OPCW, земаља региона, чланица ПзМ и НАТО и земаља по основу билатералних споразума и уговора.

    

   РЕАЛИЗОВАНИ МЕЂУНАРОДНИ КУРСЕВИ

   Преглед учешћа полазника курсева из земаља региона од 2009. године

    

    

    

    

   Преглед учешћа полазника курсева из земаља ПзМ и чланица НАТО од 2009. године


    

    

    

    

    

   Преглед учешћа полазника курсева из земаља са којима је изражена билатерална војна сарадња од 2009. године

    

    

    

    

    

   До сада су на међународном нивоу у Центру АБХО обучавани полазници курсева различитих категорија из 100 земаља.

   АКТИВНОСТИ КУРСИРАЊА, ОБУКЕ И ВЕЖБИ У 2016. ГОДИНИ

   Активности за потребе земаља региона, земаља НАТО и ПзМ и других заинтересованих земаља

   1. Основни курс анализе РХ контаминираних узорака (20–26. март 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   2. Обука са реалним хемијским агенсима за потребе ОС К. Шпаније (11–16. април 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   3. Обука са реалним хемијским агенсима за потребе ОС Мађарске (25–30. април 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   4. Детекција токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија (15–21. мај 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   5. Обука са реалним радиоактивним контаминантима (27. јун – 1. јул 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   6. Напредни курс заштите од дејства хемијског оружја (11–17. септембар 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   7. Курс радиолошке, хемијске и биолошке деконтаминације (2–8. октобар 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   8. Основни курс биолошког оружја и токсикологије (23–29. октобар 2016. године). Основна претходна информација о курсу.
   9. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације (20–26. новембар 2016. године). Основна претходна информација о курсу.

   Активности за потребе Организације за забрану хемијског оружја OPCW

   • Дванаести основни међународни курс помоћи и заштите од хемијског оружја за потребе земаља чланица OPCW (6–10. јун).
   • Тренинг курс инспектора OPCW (у току године).

     

    МУЛТИНАЦИОНАЛНА ЦИВИЛНО-ВОЈНА ВЕЖБА АБХО „БАЛКАНСКИ ОДГОВОР 2015“


     

    Мултинационална вежба „Балкански одговор 2015“ је реализована у времену од 25.05.2015. до 30.05.2015. године по теми „Акција спасавања у условима контаминације настале тероризмом оружјем за масовно уништење и акцидентима“.

    На вежби је учествовало 304 учесника, од чега 79 из иностранства (припадници АБХО јединица из Републике Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Македоније, Републике Аустрије и припадници Организације за забрану хемијског оружја), 134 из састава Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије (команда Команде за обуку, команда Копнене Војске, Центар АБХО, 246.бАБХО, ЦОЛо, ВМА, ЦО ВИ, 3.брКоВ) и 91 учесник из састава и јединица ван МО и ВС (Специјална антитерористичка јединица МУП РС, Ватрогасно спасилачка јединица МУП РС, Полицијска управа Крушевац МУП РС, Национални криминалистички технички центар МУП РС, специјализована јединица РХБ цивилне заштите, Општа болница Крушевац, Организација Црвеног крста).

    На вежби је укупно ангажовано 68 моторних возила различитих типова (23 из контигената иностраних учесника, 28 из састава МО и ВС и 17 из састава ван МО и ВС).

    Вежбу је пратило 115 посматрача (43 из иностранства од чега је 20 страних војних представника акредитованих у РС, 63 из састава МО и ВС и 9 из састава и предузећа ван МО и ВС).

    Реализацијом мултинационалне вежбе „Балкански одговор 2015“ је на најбољи начин приказан интегрисан и синхронизован рад свих надлежних служби РС, јединица ВС и установа МО, као и представника ОС и организација страних земаља у одговору на удесну ситуацију у условима хемијске и радиолошке контаминације настале терористичким актом. Кроз вежбу је приказан и могући начин ангажовања јединица АБХ службе у реализацији задатака III мисије Војске Србије и допринос Центра АБХО обуци цивилних институција друштва.

    ЛОКАЦИЈА ЦЕНТРА

    Крушевац, Балканска 57
    Мејл: centar@abho.vs.rs
    Телефакс: +381 (0) 37 416 308 

    Овде можете преузети техничку информацију о Центру.

    Овде можете преузети информативни летак о Центру.