Команда за обуку | Јединице Команде за обуку

Центар АБХО

НАМЕРE РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ АБХО У ПРОГРАМУ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР

Република Србија жели да унапреди и промовише своје националне способности заштите од радиолошког, нуклеарног, биолошког и хемијског оружја, као и консултације и координацију активности у области АБХО са партнерским земљама и чланицама НАТО.

 

Војска Србије и Центар АБХО представљају НАЦИОНАЛНУ референтну тачку у планирању развоја РЕГИОНАЛНОГ и ширег МЕЂУНАРОДНОГ значаја. Истовремено, овакав развој обухвата обуку, заједничко међународно ангажовање тимова, изучавање националних мобилних тимова за обуку и инструктора, као и подршку цивилним властима у земљи и државама НАТО и ПзМ.


ВИЗИЈА И УЛОГА У ПРОГРАМУ ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР


У складу са званичним ставовима Владе Републике Србије, датим Презентационим документом, тренутни капацитети Центра АБХО (Регионалног центра АБХО) су и биће на располагању државама чланицама НАТО и ПзМ у следећим областима:

 • Консултације и координација активности у области АБХО са државама ПзМ и НАТО,
 • Развој садашњег Центра АБХО у правцу регионалног и ширег међународног значаја (Партнерски центар за обуку и образовање),
 • Едукативне функције (обука, курсеви, школовање),
 • Заједничко ангажовање (на нивоу тимова) и заједничке вежбе и
 • Коришћење капацитета и могућности вежбалишта АБХО (јединице до нивоа чете).

 

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР АБХО


Министарство одбране Р. Србије понудило је путем Форума помоћи земљама југоисточне Европе да, ради јачања регионалне сарадње, Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (Центар АБХО) прерасте у Регионални центар АБХО.

На нивоу министара одбрана држава југоисточне Европе (бивше југословенске републике и Албанија), 2009. године потписана је заједничка изјава, као политички оквир – сагласност за прерастање садашњег Центра АБХО у Регионални центар АБХО.

Пројектом Регионални центар АБХО, преко Форума, желимо да координирамо заједничке активности земаља потенцијалних донатора и Министарства одбране, са визијом да у што краћем времену, преформирамо национални Центар АБХО у војно-цивилни Регионални центар АБХО, који би имао знатно веће капацитете.

Основна намена Регионалног центра АБХО била би обука, курсирање и школовање цивилно-војних структура из земаља региона, развој оперативних способности и доктринарних принципа из проблематике АБХО, који би се кроз едукативне и оперативне функције имплементирали за цивилно-војне потребе земаља региона.

Намера је да се Регионални центар АБХО у потпуности стави у функцију сарадње са земљама чланицама НАТО, програма Партнерство за мир, ЕУ, УН (OPCW) и другим међународним институцијама, из ове области.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

За имплементацију Пројекта, 2009. године формирана је међународна експертска радна група АБХО којом председава Р. Србија. Чланови радне групе усагласили су пројектоване функције и задатке Регионалног центра АБХО и на годишњем нивоу радна група координира реализацију обуке, курсева, образовања и осталих активности на основу исказаних националних потреба и приоритета.

Министар одбране Републике Србије донео је 6. децембра 2013. године Одлуку о променама у организацији и развоју Центра за усавршавање кадрова АБХО у Регионални центар АБХО. У првој половини 2015. године завршене су структурне и организацијске промене које су се огледале у прилагођавању организацијско-формацијске структуре, мисијама и задацима као Регионалног и партнерског центра. Након извршених промена јединица је добила нови службени назив Центар атомско-биолошко-хемијске одбране (Центар АБХО).

 


КАПАЦИТЕТИ И  МОГУЋНОСТИ


Могућности Регионалног центра АБХО су:

 • Реализација курсева различитог нивоа у области АБХО, за потребе војних и цивилних организација, државних структура и као понуда земљама региона и Пaртнерства за мир, путем Индивидуалног програма партнерства;
 • Ангажовање капацитета центра у НАТО програмима за војну обуку и вежбе.

Пројектовани капацитети Регионалног центра АБХО омогућавају курсирање и усавршавање цивилно-војних структура земаља региона, као и ангажовање у НАТО програмима за обуке и вежбе, до 1 циклуса годишње.

УСАГЛАШЕНЕ И ДОГОВОРЕНЕ ФУНКЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА АБХО:

ОБРАЗОВНЕ:
 • Обука, курсеви и образовање.

ОПЕРАТИВНЕ:
 • Оперативна подршка функционисању Регионалног центра АБХО;
 • Оперативне активности за потребе земаља региона на основу позива или захтева;
 • Учешће у регионалним и међународним вежбама и мисијама.
ДОКТРИНАРНЕ:
 • Доктрине, стандарди, норме, регулативе, правила, процедуре;
 • Развој нових садржаја АБХО;
 • Подршка земљама региона у реализацији доктринарних задатака.

МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ

Законодавни оквир за сарадњу са партнерским земљама и међународним организацијама УН-а представљају следећи потписани и верификовани уговори у области АБХО и оружја за масовно уништење:

 • Билатерални споразум о непролиферацији оружја за масовно уништавање између САД и Србије.
 • Дугорочни споразум о сарадњи са Организацијом за забрану хемијског оружја (OPCW).
 • Споразум о сарадњи са системом АБХО ОС Чешке Републике.
 • Споразум о сарадњи у области АБХО са ОС Р. Аустрије. 

ДОНАЦИЈЕ

Центар АБХО су финансијски подржали Мађарска (донацијом од 55.000 евра) опремањем средствима детекције, краљевине Норвешка и Данска (донацијом од 92.000 евра) опремањем мултимедијаног кабинета опште намене и учионице за АБХ симулације, Краљевина Норвешка (донацијом од 13.000 евра) формирањем и опремањем токсиколошке амбуланте у РХ лабораторији Центра АБХО и компанија CRISTANINI.S.р.А. из Италије (донацијом од 50.000 евра) опремањем кабинета за радиолошко-хемијско-биолошку деконтаминацију и комплетом за деконтаминацију осетљиве опреме, SX-34.

 

ПЛАНОВИ ЗА БУДУЋНОСТ

 • Наставак међународне сарадње и повећање нивоа сарадње са Здруженим НАТО центром изузетности у Вишкову, НАТО школом Оберамергау и другим партнерским земљама;
 • Реализација задатака из надлежности партнерског центра за образовање и обуку;
 • Даљи развој Регионалног центра АБХО;
 • Развој нових АБХО програма за обуку (самостално и са партнерима);
 • Постављање курсева АБХО на платформу за учење на даљину МО Р. Србије;
 • Модернизација инфраструктуре и опремање опремом.

ПАРТНЕРСКИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И ОБРАЗОВАЊЕ

ОДЛУКА О ДОБИЈАЊУ СТАТУСА ПАРТНЕРСКОГ ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ

Северноатлантски савет НАТО је 25. јуна 2013. године донео формалну одлуку да Центар за усавршавање кадрова АБХО Војске Србије добије статус партнерског центра за образовање и обуку.

Припадници Центра били су ангажовани у својству инструктора на неколико међународних курсева у иностранству (Грчка, Чешка...) у периоду 2013–2016 године, у оквиру активности Центра као партнерског центра за образовање и обуку.


КАТАЛОГ КУРСЕВА

Центар АБХО је у оквиру пројектованих задатака израдио Каталог курсева техничког нивоа.

Каталог курсева садржи 20 успостављених курсева. Курсеви су пројектовани за 15–20 полазника, трајања 5–10 радних дана, са укупним капацитетом од 80–120 полазника годишње (4–6 курсева у току године). Каталог курсева обухвата садржаје из следећих области:

 1. Детекција и идентификација токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија.
 2. Детекција и мерење јонизујућих зрачења.
 3. Радиолошко-хемијско-биолошка заштита људи и покретних средстава.
 4. Радиолошко-хемијско-биолошка деконтаминација.
 5. Основни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 6. Напредни курс заштите од дејства хемијског оружја.
 7. Наоружање и војна опрема АБХО.
 8. Курс за организацију обуке АБХО у јединицама тактичког нивоа.
 9. Курс за подофицире АБХ службе.
 10. Основни курс анализе радиоактивно и хемијски контаминираних узорака.
 11. Курс примене несмртоносних средстава за привремено онеспособљавање у противтерористичким и мировним - неборбеним операцијама.
 12. Курс Спасилачке операције у условима радиолошко-хемијско-биолошке контаминације настале тероризмом и акцидентима оружјем за масовно уништавање.
 13. Курс са реалним хемијским агенсима.
 14. Курс са реалним радиолошким агенсима.
 15. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације.
 16. Курс за обуку јединица РХБ цивилне заштите
 17. Основни курс АБХО пре упућивања у мултинационалне и/или операције подршке миру.
 18. Припремни курс са токсичним хемикалијама за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 19. Припремни курс са радиоактивним изворима ниског нивоа радиоактивног зрачења за учешће у мултинационалним операцијама и/или операцијама подршке миру.
 20. Основни курс биолошког оружја и токсикологије.


Дванаест курсева из Каталога курсева Центра АБХО је постављено на Платформу за учење на даљину МО РС, и то:

 1. Основни курс заштите од дејства хемијског оружја
 2. Основни курс анализе радиоактивно и хемијски контаминираних узорака
 3. Курс примене несмртоносних средстава за привремено онеспособљавање у противтерористичким и мировним - неборбеним операцијама
 4. Курс Спасилачке операције у условима радиолошко-хемијско-биолошке контаминације настале тероризмом и акцидентима оружјем за масовно уништавање
 5. Основни курс процене и прогнозе хемијске ситуације
 6. Курс са реалним хемијским агенсима
 7. Курс са реалним радиолошким агенсима
 8. Курс за организацију обуке АБХО у јединицама тактичког нивоа
 9. Радиолошко-хемијско-биолошка заштита људи и покретних средстава
 10. Детекција и идентификација токсичних хемикалија и токсичних индустријских хемикалија
 11. Детекција и мерење јонизујућих зрачења
 12. Радиолошко-хемијско-биолошка деконтаминација.

  Овде можете преузети Каталог курсева Центра АБХО Војске Србије.

  Овде можете приступити курсевима АБХО постављеним на порталу МО за учење на даљину 

   

  АНГАЖОВАЊЕ

  Тренутно се Центар АБХО ангажује за потребе ВС, цивилних институција Владе Р. Србије, OPCW, земаља региона, чланица ПзМ и НАТО и земаља по основу билатералних споразума и уговора.

   

  РЕАЛИЗОВАНИ МЕЂУНАРОДНИ КУРСЕВИ

  Преглед учешћа полазника курсева из земаља региона од 2009. године   


   


   


   

  Преглед учешћа полазника курсева из земаља ПзМ и чланица НАТО од 2009. године   


   


   


   

  Преглед учешћа полазника курсева из земаља са којима је изражена билатерална војна сарадња од 2009. године

   


   


   


   


   

  До сада су на међународном нивоу у Центру АБХО обучавани полазници курсева различитих категорија из 101 земаље света.

  АКТИВНОСТИ КУРСИРАЊА, ОБУКЕ И ВЕЖБИ У 2017. и 2018. ГОДИНИ

  Активности за потребе земаља региона, земаља НАТО и ПзМ и других заинтересованих земаља

   1. Курс детекција ТХ и ТИХ (12 – 18. март 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   2. Основни курс анализе РиХ контаминираних узорака (02 – 08. април 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   3. Курс са реалним токсичним хемикалијама – за ОС Црне Горе (08 – 12. мај 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   4. Курс са реалним токсичним хемикалијама – за ОС Мађарске (15 – 19. мај 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   5. Курс РХБ деконтаминација (10 – 16. септембар 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   6. Основни курс биолошког оружја  и токсикологије (15 – 21. октобар 2017. године). Основна претходна информација о курсу.
   7. Курс детекција и мерење јонизујућих зрачења (март 2018. године). Основна претходна информација о курсу.
   8. Основни курс анализе РиХ контаминираних узорака (април 2018. године). Основна претходна информација о курсу.
   9. Курс РХБ деконтаминација (септембар 2018. године). Основна претходна информација о курсу.
   10. Основни курс биолошког оружја  и токсикологије (октобар 2018. године). Основна претходна информација о курсу.

   Активности за потребе Организације за забрану хемијског оружја OPCW

   1. Тренинг – курс са реалним токсичним хемикалијама (20. фебруар – 03. март 2017. године).
   2. Основни курс помоћи и заштите од дејства Х/о (05 – 09. јун 2017. године).
   3. Основни курс помоћи и заштите од дејства Х/о (јун 2018. године).
   4. Прилази безбедности и сигурности на терену (Курс у развоју).

    ОБУКА СА РЕАЛНИМ ХЕМИЈСКИМ АГЕНСИМА ЗА ПОТРЕБЕ ОРУЖАНИХ СНАГА ШПАНИЈЕ И МАЂАРСКЕ

    Током 2016. године у Центру АБХО је по први пут реализована обука са реалним хемијским агенсима за потребе земаља чланице НАТО-а.    У периоду од 18.04. до 21.04.2016. године реализована је заједничкa индивидуална обукa са реалним хемијским агенсима припадника Центра АБХО и ОС Краљевине Шпаније.  Обуку је похађало и успешно завршило 15 припадника ОС Краљевине Шпаније и 10 припадника Центра АБХО. Као посматрачи наведену обуку су пратили представници ОС УАЕ, Р. Македоније и К. Шпаније.

     

    У периоду од 25.04. до 29.04.2016. године реализована је колективна обукa са реалним хемијским агенсима припадника 93. батаљона АБХО и АБХО контролног центра ОС Мађарске.  Обуку је похађало и успешно завршило 32 припадника ОС МАђарске. Као посматрачи наведену обуку су пратили представници ОС УАЕ, а на Дану високих званица је присуствовао пк Јанош Миклович (Janos MIKLOVCH) командант 93. батаљона АБХО ОС Мађарске.

    КОМАНДНО-ТАКТИЧКА ВЕЖБА „МОРАВА 2016“

    У оквиру Командно-тактичке вежбе Војске Србије „МОРАВА 2016“ Центар АБХО је дана 04.06.2016. године реализовао Дан високих званица, где је извршен приказ цивилно-војних активности по теми „Помоћ цивилним органима власти у отклањању последица хемијског акцидента”. 

    На ДВЗ је учествовало 258 учесника, и то 186 лица из састава МО РС и ВС (ВМА УВЗ МО, 246.бАБХО/КоВ, Команда КзО, Центар АБХО, ЦО Ло и КзР Рсбр) и 72 лица из састава и јединица ван МО и ВС (Специјална антитерористичка јединица МУП РС, Полицијска управа Крушевац МУП РС, Национални криминалистичко-технички центар МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Општа болница Крушевац и Црвени крст Србије).    На вежби је укупно било ангажовано 63 моторна возила различитих типова (44 из састава МО РС и ВС и 19 из састава ван МО РС и ВС).

    ОБУКА ПРИПАДНИКА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ РХБ ЦЗ СВС МУП РС

    Као резултат успешне сарадње Управе за ванредне ситуације МУП Р. Србије и Центра АБХО у новембру 2016. године реализована је обукa са припадницима специјализоване јединице Радиолошко-хемијско-биолошке заштите Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу/Сектора за ванредне ситуације МУП РС у касарни ,,Цар Лазар” у Крушевцу са циљем понављања претходно стечених знања и вештина из области радиолошко-хемијско-биолошке заштите.

    На обуци је учествовало 25 припадника специјализоване јединице РХБ ЦЗ СВС МУП РС у Крушевцу и 3 лица у својству пратиоца на обуци испред СВС МУП РС.


    МУЛТИНАЦИОНАЛНА ЦИВИЛНО-ВОЈНА ВЕЖБА АБХО „БАЛКАНСКИ ОДГОВОР 2015“


    Мултинационална вежба „Балкански одговор 2015“ је реализована у мају 2015. године по теми „Акција спасавања у условима контаминације настале тероризмом оружјем за масовно уништење и акцидентима“.

    На вежби је учествовало 304 учесника (79 из иностранства, 134 из састава Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије, 91 учесник из састава и јединица ван МО и ВС) уз ангажовање 68 моторних возила различитих типова. Вежбу је пратило 115 посматрача (43 из иностранства од чега је 20 страних војних представника акредитованих у РС, 63 из састава МО и ВС и 9 из састава и предузећа ван МО и ВС).

    Реализацијом мултинационалне вежбе „Балкански одговор 2015“ је на најбољи начин приказан интегрисан и синхронизован рад свих надлежних служби РС, јединица ВС и установа МО, као и представника ОС и организација страних земаља у одговору на удесну ситуацију у условима хемијске и радиолошке контаминације настале терористичким актом. Кроз вежбу је приказан и могући начин ангажовања јединица АБХ службе у реализацији задатака III мисије Војске Србије и допринос Центра АБХО обуци цивилних институција друштва.

    МУЛТИНАЦИОНАЛНА ЦИВИЛНО-ВОЈНА ВЕЖБА АБХО „БАЛКАНСКИ ОДГОВОР 2018“

    У циљу наставка приказа способности надлежних служби РС, јединица ВС и установа МО, као и представника ОС и организација страних земаља у одговору на удесну ситуацију у условима хемијске и радиолошке контаминације у 2018. години реализоваће се мултинационална вежба „Балкански одговор 2018“. У склопу припрема за реализацију вежбе у току 2017. године реализоваће се 4 планске конференције.

    1. Конференција за спецификацију вежбе (11– 12. април 2017. године).
    2. Почетна планска конференција (14 – 15. јун 2017. године).
    3. Главна планска конференција (25 – 26. октобар 2017. године).
    4. Завршна планска конференција (фебруар 2018. године).
    5. Реализација вежбе - Дан високих званица (мај 2018. године).


    ЛОКАЦИЈА ЦЕНТРА

    Крушевац, Балканска 57
    Мејл: centar@abho.vs.rs
    Телефакс: +381 (0) 37 416 308 

    Овде можете преузети техничку информацију о Центру.

    Овде можете преузети информативни летак о Центру.