Линкови

Председник Републике Србије - www.predsednik.rs

Министарство одбране Републике Србије - www.mod.gov.rs

Буди професионалац - www.budiprofesionalac.rs

Јавне набавке Министарство одбране и Војска Србије - www.nabavke.mod.gov.rs

Инспекторат одбране - www.io.mod.gov.rs

Војнообавештајна агенцијa (ВОА) - www.voa.mod.gov.rs

Војнобезбедносна агенција (ВБА) - www.vba.mod.gov.rs

Војнотехнички институт - www.vti.mod.gov.rs

Војногеографски институт - www.vgi.mod.gov.rs

Институт за стратегијска истраживања (ИСИ) - www.isi.mod.gov.rs

Технички опитни центар - www.toc.vs.rs

Технички ремонтни завод „Крагујевац“ - www.trzk.co.rs

Технички ремонтни завод „Чачак“ - www.trzcacak.rs

Универзитет одбране у Београду - www.uo.mod.gov.rs

Војномедицинска академија - www.vma.mod.gov.rs

Медицински факултет Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду - www.mfvma.mod.gov.rs

Војна академија - www.va.mod.gov.rs

Војна гимназија - www.gimnazija.mod.gov.rs

Учење на даљину и симулације - www.elearning.mod.gov.rs

Медија центар ОДБРАНА - www.odbrana.mod.gov.rs

Часопис „Нови гласник” - www.noviglasnik.mod.gov.rs

Војнотехнички гласник - www.vtg.mod.gov.rs

Војнофилмски центар „Застава Филм“ - www.zastavafilm.mod.gov.rs

Војни музеј - www.muzej.mod.gov.rs

Музеј jугословенског ратног ваздухопловства - www.muzejrv.mod.gov.rs

Уметнички ансамбл „Станислав Бинички“ - www.ansambl.mod.gov.rs

Војна установа “Дедиње” - www.vudedinje.mod.gov.rs

Фонд за социјално осигурање војних осигураника - www.fsovo.mod.gov.rs

Војна болница Ниш - www.vbnis.mod.gov.rs

Дирекција за европске интеграције и управљање пројектима - www.deiup.mod.gov.rs

Дирекција за стандардизацију, кодификацију и метрологију MO - www.dskm.mod.gov.rs

Међународни сајам наоружања и војне опреме ПАРТНЕР - www.partner.mod.gov.rs

Војна установа ТАРА - www.hotelitara.mod.gov.rs

Трећи паневропски регионални конгрес Међународног комитета војне медицине - www.3pemmc.mod.gov.rs

Стандардни изрази у војној терминологији српског и енглеског језика - www.smesta.mod.gov.rs

Војна контрола квалитета Сектора за материјалне ресурсе МО (ВКК) - www.vkk.mod.gov.rs

Психолошка служба у Министарству одбране - www.psiholog.mod.gov.rs

Војна парада - Корак победника - www.vojnaparada2014.mod.gov.rs/

Војни архив - www.vojniarhiv.mod.gov.rs/

Сертификационо тело Министарства одбране и Војске Србије - www.ca.vs.rs

Часопис „Војно дело”- www.vojnodelo.mod.gov.rs

Мултинационалне операције у Министарству одбране и Војсци Србије- www.mnop.mod.gov.rs