Вести | Цивилно-војна сарадња
02.07.2014

Основни штабни курс у области цивилно-војне сарадње


У касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу данас је почео Основни штабни курс у области цивилно-војне сарадње, који организује Одељење за цивилно-војну сарадњу (ЦВС) Генералштаба Војске Србије, у сарадњи с Центром за усавршавање кадрова АБХО, Командом за развој Расинске бригаде и 246. батаљоном АБХО.

Курс похађа 19 официра и један подофицир који се налазе на дужностима органа за цивилно-војну сарадњу или на формацијским местима која су у вези с реализацијом задатака из ове области.

Они ће током курса изучавати теоријска одређења ЦВС код нас и у свету, организацију и активности цивилних организација, искуства Војске Србије у земљи и у мултинационалним операцијама, а биће и практично оспособљени за рад у процесу оперативног планирања из области ЦВС.

Наставу изводе предавачи из Одељења за ЦВС, Црвеног крста Србије, Сектора за ванредне ситуације Града Крушевца и представници UNDP из Београда.

Планирано је да представници Црвеног крста Србије практично прикажу организацију, могућности и начин рада те организације у случајевима ангажовања својих ресурса приликом одговора на невојне ризике и претње безбедности.

Осим тога, биће сагледане и процедуре за евентуално заједничко ангажовање Црвеног крста, Сектора за ванредне ситуације МУП-а и Војске Србије на пружању помоћи органима цивилних власти у ванредним ситуацијама.

Email