Вести
26.05.2011

Изведена вежба „Срем 2011“


Припадници Трећег центра за обуку и Центра за усавршавање кадрова АБХО данас су, у касарни „Милан Тепић“ у Јакову, извели показну вежбу  на тему „Употреба привремених састава у отклањању последица елементарних непогода и у случају нуклеарних и хемијских удеса“.

Вежба под називом „Срем 2011“ одвијала се под претпоставком хемијских акцидената у фабричким постројењима, изазваних разорним земљотресом.

Непосредни извођачи вежбе приказали су висок ниво оспособљености и спремности за рашчишћавање рушевина, пружање прве помоћи повређенима, извлачење покретних средстава из оштећених складишних објеката, гашење пожара и поступке након хемијског акцидента.

Показној вежби присуствовао је заменик команданта Команде за обуку, бригадни генерал Горан Радовановић, са сарадницима, и команданти нижих јединица.

Бригадни генерал Радовановић је, похваливши организацију и реализацију вежбе, истакао да су вежбе одличан начин да припадници Команде за обуку демонстрирају оспособљеност за извршавање задатака из треће мисије Војске Србије.

 

 

Email