Вести | Интервјуи
16.08.2012

Интервју за Одбрану, заставник прве класе Милојко Милосављевић главни подофицир Војске Србије


Значај и одговорност првих и главних подофицира огледа се у селекцији војника, међу којима се најбољи упућују на курсеве који су пут до подофицирског чина. Даље напредовање подофицира зависи од нивоа обучености, квалитета рада на формацијској дужности и жеље за учењем. Команданти јединица, пре него што донесу одлуку o војнику или подофициру, обавезно консултују главног подофицира и саслушају његово мишљење, што до пре неколико годинa није била пракса.

Професионализацијом Војске Србије подофицири добијају још већи значај и одговорност и то пре свега у домену индивидуалне обуке војника и непосредном командовању и раду са њима као и у обављању веома одговорних и самосталних дужности на свим нивоима, од одељења до Генералштаба. Уз то, прошло је већ неколико година од када је Колегијум начелника Генералштаба Војске Србије добио још једног члана – главног подофицира Војске Србије. Однедавно, на тој дужности је заставник прве класе Милојко Милосављевић, који је, захваљујући дугогодишњем искуству, спремно дочекао изазове који су му поверени.

заставник прве класе Милојко Милосављевић, главни подофицир Војске Србије– Прошло је четири године од како је у нашој војсци успостављена подофицирска подршка командовању, од првих подофицира у четама до главног подофицира Војске Србије. Пре неколико месеци додељена ми је часна и одговорна дужност главног подофицира Војске Србије и, морам да нагласим, да су, после свих до сада обављаних дужности, изазови највише дужности у подофицирском кору заиста велики. Неопходно је познавати стање и начелнику Генералштаба предлагати мере за унапређење обуке, реда и дисциплине, речју – свега што се односи на подофицирски кор.
С друге стране, потребно је идеје и замисли начелника Генералштаба, које се односе на подофицире и војнике, пренети до последњег војника у строју. Свака нова и виша дужност у каријери јесте изазов, а чињеница да сам једини подофицир у Колегијуму начелника Генералштаба, где су највиши и најодговорнији официри Војске Србије, за мене је подстрек. А када официри желе да чују и моје мишљење о функционисању подофицирског кора, поготово када то мишљење уваже, онда је то и задовољство.


Основа стварања савременог подофицирског кора јесте Концепт обуке и развоја подофицирског кадра, документ којим се главним подофицирима Војске Србије предвиђа саветодавна подршка постојећој структури коју чине официри. Шта то у свакодневном раду значи?

– Нормативно-правни оквир за функционисање подофицирске подршке командовању у потпуности је заокружен у оквиру подофицирског кора. Морам да признам да, иако сваким даном све мање, још увек има неразумевања у вези са местом и улогом првих и главних подофицира, поготову међу појединим официрима. Они ни у ком случају нису „фамозни“ саветници официра, а сваки први и главни подофицир јесте непосредно потчињен свом командиру и команданту и његов је најближи сарадник. Уједно, он мора да буде и најискуснији и најспособнији подофицир у јединици, с изграђеним ауторитетом у колективу. Свакодневним стицањем увида, усмеравањима и саветовањима он учествује у изградњи способности јединице, односно доприноси ефикаснијем командовању. На првом месту је обука, затим ред и дисциплина, познавање људи и брига о њима, помоћ у прилагођавању нових припадника јединице и слично. Примера ради, многи генерали и високи официри су ми с поносом причали како су их, као младе потпоручнике у јединицама, војничком занату учили «матори заставници». Управо је то једна од надлежности главног подофицира у јединици.


Шта се у јединицама променило успостављањем функције првог и главног подофицира?

– Првенствено су командири и команданти добили подршку и помоћ када је реч о раду са војницима и подофицирима, тако да официри имају више времена за планирање и доношење одлука. Одговорно вам могу рећи да су предлози и мишљења главних подофицира увек усмерени у корист јединице, односно успешне реализације задатка. Војници и подофицири нису увек, и у свако доба, у могућности да буду у контакту са командантом. Зато је први односно главни подофицир увек ту да му пружи помоћ, усмери га у раду и посаветује и, наравно, да информише команданта о проблемима. Стога данас, пре него што донесу одлуку о неком војнику или подофициру, команданти јединица обавезно консултују свог главног подофицира и саслушају његово мишљење, што је до пре неколико година било незамисливо. То сведочи о изузетној одговорности и сложености посла првих и главних подофицира.


У оквиру реформе Војске, која је обележила претходних неколико година, уведене су новине у обучавању и усавршавању подофицира. О чему је, заправо, реч?

– Пре више од две године формиран је Центар за обуку и усавршавање подофицира у оквиру Команде за обуку. Уз нормативно-правни оквир који је, такође, усвојен, створени су услови и исте године кренуло се у нови начин добијања подофицира – селекцијом и обуком најбољих професионалних војника. Управо ових дана завршава се трећи Основни курс за подофицире који је трајао 24 недеље. Рачунајући и њих, наша Војска је од 2010. године богатија за више од 150 нових водника. Поменути концепти обуке и развоја подофицирског кора дали су основе за израду прегледа потребних способности и знања које треба да поседују подофицири на одговарајућим формацијским местима, на основу чега се израђују, односно дограђују програми оспособљавања. Подофицира, у зависности од типа каријере, осим искуства, самосталног рада и учења, очекују најмање три курса да би стекао услове да добије чин заставника прве класе. Новина тог концепта јесте да је напредовање подофицира у каријери у непосредној зависности од нивоа обучености, квалитета рада на формацијској дужности и жеље за учењем.


Шта је потребно да професионални војник постане подофицир?

– Дужност професионалног војника је права прилика за младог човека да пронађе себе, оствари снове, али и обезбеди егзистенцију у овом кризном времену. Свима су потпуно једнаке шансе за напредовање и професионални развој. Међутим, онај ко има жељу за напредовањем мора да покаже лидерске способности и потребно је да се наметне као вођа, што подразумева свакодневни рад и усавршавање знања. Осим тога, мора бити решен и спреман да живот и каријеру посвети Војсци и држави, али и да прихвати све изазове војног позива. Управо први и главни подофицир имају значајну улогу приликом селекције најбољих војника за упућивање на различите курсеве, који им, уз самосталан рад и учење, нуде могућност да постану подофицири.


Ако се осврнемо на кадровску пирамиду, види се да подофицири чине више од петине укупног састава Војске. Какав је социјални статус подофицира у нашој војсци?

– Морам признати да је ово најтеже питање које сте ми поставили. Социјални статус већине људи у нашем друштву је незавидан, услед свега што нас је снашло у претходним деценијама, па потенцирати своје проблеме и своју „муку” делује у најмању руку непристојно. Подофицири, који представљају „кичму” сваке војске, деле судбину  нашег друштва, али специфичности војног позива су такве да би се морале имати у виду. Крајем прошле године, на претходној дужности, уз помоћ главних подофицира анализирали смо социјално стање подофицира и дошли до веома индикативних показатеља. Подаци откривају да више од половине подофицира живи одвојено од својих породица, а само 14 одсто у месту рођења. Нешто мање од петине живи у свом или супружниковом стану, а тек 38 одсто ожењених подофицира има запослене супруге.Охрабрује ме чињеница да највиши официри и државни врх имају у виду проблеме социјалног статуса подофицира, да их разумеју и да се
проналазе решења. Један од начина је, свакако, и одређивање одговарајућих елемената формацијских места у складу с одговорношћу и сложеношћу посла који подофицир обавља и
за које је потребно одговарајуће образовање и искуство.


Да ли има жена на дужностима првих подофицира? Има ли кандидата међу женама подофицирима за такве дужности?

– За сада је једна жена на дужности првог подофицира, у Ваздухопловству и противваздухопловној одбрани. Већина жена налази се на војничким дужностима, с обзиром на то да је однедавно интензивиран њихов пријем у војну службу. Оно што охрабрује јесте чињеница да од 37 жена подофицира 11 има чинове водника, односно да су статус подофицира стекле у последњих неколико година у складу са новим концептом професионалног развоја подофицира. Имајући у виду да се за дужност првих и главних подофицира одређују искусни подофицири, сигурно је да ће и неке од њих у наредним годинама обављати такве задатке.

Email