Вести
03.05.2012

Делегација Војске Србије у Пољској


Делегација Генералштаба Војске Србије, предвођена предвођена начелником Управе за људске ресурсе  пуковником Петром Бошковићем, у којој су били и начелник Одсека за веру пуковник Стевица С. Карапанџин и референт за правне послове поручник Божидар Станишић, од 27. до 28. априла посетила је Војни ординаријат Војске Републике Пољске у Варшави.

Током посете вођени су разговори из области развоја верске службе у оружаним снагама Пољске, при чему су нашој делегацији приказана и поједина практична решења. Начин на који је ово питање, пре више од две деценије, уређено у Војсци Републике Пољске, представља један од модела у савременом свету анализираних са наше стране.

Сагледавањем широког спектра специфичности организације војног свештенства у страним армијама стварају се услови за остваривање позитивног утицаја на процес имплементације верске службе у Војсци Србије. Посетом је потврђен значај размене искустава из области нормативног уређења остваривања слободе вероисповести у оружаним снагама, ради квалитетног решавања овог питања у Војсци Србије.

Email