Вести
13.09.2010

Међународни курс о надокнадама Уједињених нација за учешће у мултинационалним операцијама


У Центру за мировне операције данас је почео Међународни курс о надокнадама Уједињених нација за учешће у мултинационалним операцијама (NORDCAPS UNCOE 10). Циљ овог петодневног курса је оспособљавање слушалаца за формулисање међународних уговора којима се регулише ангажовање појединаца и јединица у мултинационалним операцијама под окриљем Уједињених нација и односи држава контрибутора и Уједињених нација. Директори курса су мајор Кјетил Андреас Андерсен из Шведске и мајор Дамир Слијепчевић из Центра за мировне операције.

 
Email