Вести
15.06.2012

Показна вежба „Организација и функционисање обезбеђења војног објекта“


Показна вежба „Организација и функционисање обезбеђења војног објекта“У нишком гарнизону јуче је изведена показна вежба Управе за оперативне послове Генералштаба и Команде Копнене војске на тему „Организација и функционисање обезбеђења војног објекта“.

Вежби су присуствовали заступник начелника Управе за оперативне послове пуковник Стојан Батинић, начелник штаба Команде Копнене војске пуковник Зоран Лубура, командант Мешовите артиљеријске бригаде Саша Недељковић, представници организационих јединица Министарства одбране, Генералштаба, команди оперативног нивоа, Гарде, бригада, центара за обуку, и самосталних батаљона.

Начелник Одељења за оперативне послове Команде Копнене војске пуковник Слободан Стопа на почетку вежбе информисао је учеснике да је примарни циљ вежбовних активности практични приказ оптималне реализације радњи и поступака на планирању, припреми и извршавању задатака организације и функционисања обезбеђења објеката, покретних средстава и људства.

Показна вежба „Организација и функционисање обезбеђења војног објекта“Припадници Мешовите артиљеријске бригаде су у практичном делу показне вежбе приказали поступке везане за рад при обезбеђењу војних објеката у различитим ситуацијама, као што су припрема и провера људства за обезбеђење објекта, примопредаја дужности вође смене и чувара на чуварским местима, контрола обезбеђења или рад водича службених паса приликом постављања паса чувара на дужности...

„Постављени циљеви показне вежбе су у потпуности остварени - истиче пуковник Стојан Батинић - а Команда Копнене војске и Мешовита артиљеријска бригада су на прави начин извеле ову активност. Уједначени су ставови по питањима реализације радњи и поступака при изради потребних докумената и практичног обезбеђења на војним објектима и они су у складу са одредбама новог Правила службе Војске Србије и упутствима за његову примену. Очекујем да ће ова и наредне сличне вежбе на нижим нивоима командовања значајно допринети побољшању функционисања система обезбеђења војних објеката и смањити ванредне догађаје при извршавању поменутих сложених задатака.“

Email