Вести
24.07.2009

Сертификација обучености кандидата за професионалне војнике извиђачких специјалности


У лесковачкој касарни “Јабланица” обављена је сертификација обучености кандидата за професионалне војнике извиђачких специјалности и завршен други период обуке војника генерације март 2009. Професионални војници су након провере теоретских и практичних знања из свих сегмената стручно-специјалистичке обуке добили сертификат оспособљености за обављање дужности професионалног војника извиђачке специјалности и тиме стекли услов за потписивање уговора. Паралелно са професионалним војницима оспособљавају се и војници на одслужењу војног рока за рад у саставу различитих извиђачких органа.

 

 “У досадашњем раду чинимо све што је у нашој моћи - каже командир чете за стручно-специјалистичку обуку војника извиђачке специјалности у Центру за обуку КоВ мајор Жељко Панић - да што квалитетније оспособимо професионалне војнике и војнике на одслужењу војног рока за обављање одговорних, сложених и тешких задатака у оквиру извиђачких јединица. И данашњи процес сертификације кандидата за професионалне војнике је показао да можемо за кратко време поставити добре основе за њихово даље усавршавање, док у обуци рочних војника имамо устаљену методологију рада, која нам омогућава да плански и ефикасно спроведемо процес оспособљавања”.

 
Email