Вести | Цивилно-војна сарадња
24.12.2008

ВОЈСКА СРБИЈЕ ПОМОГЛА ПРОГРАМ “ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“


Начелник Управе за обуку и доктрину Генералштаба ВС генерал-мајор Петар Ћорнаков уручио је данас представницима Програма УНИЦЕФ-а – “Школа без насиља” финансијску помоћ коју су сакупили припадници Војске Србије у јединицама и командама. Око 290.000 динара биће употребљено за спровођење тог пројекта у Основној школи “Ђорђе Натошевић” у Новом Саду.

– Војска Србије подржава акције и програме којима се деца додатно образују, али и штите. Најмлађи јесу наша циљна група и у промоцији војног позива и у неговању правилног односа према Војсци. Деца су била и наши најчешћи гости на “Отвореним данима” у касарнама – нагласио је генерал Ћорнаков.

Са надлежним министарствима и тимом стручњака, УНИЦЕФ је започео свеобухватни програм “Школа без насиља – ка сигурном и подстицајном окружењу за децу”, који одраслима и деци пружа потребна знања и вештине за управљање конфликтима, посредовање, као и неговање атмосфере толеранције и разумевања. Тренутно се програм примењује у 137 основних школа у Србији и дао је добре резултате – створена је безбеднија и сигурнија средина у којој деца уче, расту и развијају своје могућности.

Email