Вести
17.12.2008

ТАКТИЧКА ВЕЖБА ЧЕТЕ ВЕЗЕ


Данас је завршена дводневна тактичка вежба чете везе Центра за обуку везе, информатике и електронских дејстава у Горњем Милановцу. Командант Центра пуковник Станимир Лазаревић оценио је да је циљ вежбе у потпуности испуњен, то јест да су војници на одслужењу војног рока успешно увежбали садржаје из тактике везе, саобраћаја на средствима везе и технике средстава везе. Он је истакао да је вежба допринела и унапређењу функционалне оспособљености јединица везе Команде за обуку.

Руководилац вежбе потпуковник Ненад Марковић је нагласио значај вежбе за оспособљавање професионалних припадника Центра у практичном командовању, постављању система везе те успостави и одржавању везе.

Тактичка вежба чете везе обухватила је рејоне Горњег Милановца, планина Рудника и Тупижнице, Зајечара и Ваљева чиме је симулиран систем радио, радио-релејних и телефонско-телеграфких веза на нивоу команде оперативног нивоа. Вежба је обухватила велики део територије Србије уз ангажовање стационарних центара и чворишта везе. Поред тога проверена је исправност и функционалност техничких средстава која се налазе у саставу Центра у Горњем Милановцу.

Email