Вести
01.03.2012

Анализа способности Копнене војске


Анализа способности Копнене војскеАнализа оперативних и функционалних способности Копнене војске за 2011. годину одржана је данас у нишком Дому Војске у присуству начелника Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковника Љубише Диковића, његовог заменика генерал-мајора Милана Бјелице и директора Инспектората одбране Министарства одбране генерал-потпуковника Александра Живковића.

Анализом је руководио командант Копнене војске генерал-мајор Милан Мојсиловић који је у уводном излагању истакао да анализа неће у потпуности изразити сав квалитет и квантитет рада команде и јединица Копнене војске, али да на њој треба изразити суштину проблема и значајне позитивне елементе који су директно утицали на стварни ниво оперативних и функционалних способности тих састава у 2011. години.

На анализи су реално процењене способности команде и јединица Копнене војске да одговоре на безбедносне изазове, ризике и претње у складу са дефинисаним мисијама и задацима за 2011. годину.

Анализа способности Копнене војскеТом приликом сагледани су степен остварења циљева са претходне анализе, способност командовања и други битни позитивни и негативни чиниоци који су утицали на оперативне и функционалне способности Копнене војске и предложене мере за њихово одржавање и даљу доградњу до краја 2012. године.

Поред припадника команде Копнене војске и команданата јединица у том оперативном саставу, у данашњем раду активно су учествовали и начелник Генералштаба, чланови Колегијума начелника Генералштаба и представници организационих целина Министарства одбране.

У центру пажње учесника анализе била су питања оперативних и функционалних способности Копнене војске за одвраћање од оружаног угрожавања и одбрану територије, обезбеђење услова за мобилизацију и развој, учешће у мултинационалним операцијама и међународној војној сарадњи и подршка цивилним властима у супротстављању невојним изазовима, ризицима и претњама безбедности.

Email