Вести
13.07.2009

Председник Тадић указом поставио и разрешио официре Војске Србије


Председник Републике Србије Борис Тадић у склопу својих редовних дужности и у складу са уставним и законским овлашћењима поставио је:

1. генерал-мајора РАДОЈЧИЋ Обрада ПЕТРА, за директора Инспектората одбране,
2. бригадног генерала ВУРУНА Милоша МЛАДЕНА, за начелника Војне академије,
3. пуковника НОВАКОВИЋ Живорада СРЂАНА, за начелника Управе за општу логистику,
4. пуковника ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Љубише ДРАГАНА, за заменика директора Војнообавештајне агенције,
5. пуковника ВЕЉКОВИЋ Драгослава ДОБРИВОЈА, за начелника Управе за људске ресурсе,
6. пуковника ЖИВАК Саве РАНКА, за команданта Ваздухопловства и ПВО,
7. бригадног генерала ЖИВКОВИЋ Јордана ВИДОЈА, за заменика команданта Копнене војске,
8. пуковника СТОЈАНОВИЋ Александра ДУШАНА, за команданта 2. бригаде КоВ,
9. пуковника НИШЕВИЋ Петра МЛАЂЕНА, за начелника штаба Команде за обуку.

У чин бригадног генерала унапредио је:

1. пуковника ЖИВАК Саве РАНКА, команданта Ваздухопловства и ПВО,
2. пуковника ВЕЉКОВИЋ Драгослава ДОБРИВОЈА, начелника Управе за људске ресурсе,

У чин бригадног генерала ванредно је унапредио:

1. пуковника ЂОРЂЕВИЋ Петронија СЛАЂАНА, начелника Управе за кадрове.

Указом председника Републике Србије престала је професионална војна служба:

1. генерал-потпуковнику КАТАНИЋ Раденка ДРАГАНУ,
2. генерал-мајору КОВАЧЕВИЋ Веселка ВИДОСАВУ,
3. бригадном генералу ЈЕЛИСАВЧИЋ Николе ЗДРАВКУ и
4. пуковнику ПАВЛОВИЋ Радивоја ПЕРИЦИ.

Б И О Г Р А Ф И Ј Е

ДИРЕКТОР ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ

Директор Инспектората одбране генерал-мајор Петар Радојчић рођен је 30. новембра 1956. године у Београду. Војну академију, смер артиљерија, завршио је 1979. године.
Генералштабну школу завршио је 1997. године, а Школу националне одбране 1999. године.
На дужности начелника Управе за људске ресурсе Генералштаба Војске Србије био је од 2005. године.

НАЧЕЛНИК ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Начелник Војне академије бригадни генерал Младен Вуруна рођен је 5. јула 1963. године у Београду. Завршио је Војнотехничку академију 1987. године.
Магистрирао је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1998. године, а докторирао 2005. године на Војној академији.
На дужности начелника Управе за школство био је од 9. маја 2008. године.


НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ОПШТУ ЛОГИСТИКУ

Начелник Управе за општу логистику пуковник Срђан Новаковић рођен је 20. октобра 1958. године у Факовићима, Босна и Херцеговина.
Завршио је Интендантску војну академију 1980. године.
Магистрирао је на Војној академији 2001, а докторирао 2006. године, такође на Војној академији.
Био је на дужности начелника Одељења за развој и усавршавање Управе за општу логистику од 1. фебруара 2008. године.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Заменик директора Војнообавештајне агенције пуковник Драган Владисављевић рођен је 15. јуна 1962. године у Лапову.
Завршио је Ваздухопловну војну академију 1985. године.
Генералштабну школу завршио је 1996, а Школу националне одбране 2002. године.
Био је на дужности изасланика одбране Републике Србије у Турској од 10. децембра 2005. године.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Начелник Управе за људске ресурсе бригадни генерал Добривоје Вељковић рођен је 13. фебруара 1957. године у Новом Пазару.
Војну академију, смер КоВ, завршио је 1980. године.
Генералштабну школу завршио је 1995, а Школу националне одбране 2002. године.
Био је на дужности начелника Кабинета начелника Генералштаба Војске Србије од 18. фебруара 2008. године.

КОМАНДАНТ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ

Командант Ваздухопловства и противваздухопловне одбране бригадни генерал Ранко Живак рођен је 25. новембра 1964. године у Коњицу, Босна и Херцеговина.
Ваздухопловну војну академију завршио је 1987. године.
Командноштабно усавршавање завршио је 2002, а Генералштабну школу 2008. године.
На дужности помоћника за подршку Здружене оперативне команде Генералштаба Војске Србије био је од 14. јула 2008. године.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Заменик команданта Копнене војске бригадни генерал Видоје Живковић рођен је 13. септембра 1956. године у Љубовији.
Војну академију, смер КоВ, завршио је 1979. године.
Командноштабну школу завршио је 1996, а Генералштабну школу 2001.године.
На дужности команданта 2. бригаде Копнене војске био је од 23. марта 2007. године.

КОМАНДАНТ 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Командант 2. бригаде Копнене војске пуковник Душан Стојановић је рођен 25. јуна 1961. године у Лесковцу.
Војну академију Копнене војске завршио је 1984. године.
Командноштабну школу завршио је 1995, а Генералштабно усавршавање 2002. године.
На дужности заменика команданта 2. бригаде Копнене војске био је од 14. октобра 2008. године.

НАЧЕЛНИК ШТАБА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ

Начелник Штаба Команде за обуку пуковник Млађен Нишевић рођен је 14. јануара 1959. године у Приједору, Босна и Херцеговина.
Војну академију завршио је 1981. године.
Генералштабну школу завршио је 1997, а Генералштабно усавршавање 2002. године.

Email