Вести
03.09.2012

Међународна војна телекомуникационо-информатичка вежба "Combined Endeavor 2012"


Припадници Војске Србије службе телекомуникација и информатичке службе завршили су припреме за учешће на вежби Combined Endeavor 2012 (Здружени напор 2012), која се у септембру одржава у Немачкој, у војној бази Европске команде ОС САД у Графенверу.

Међународна војна телекомуникационо-информатичка вежба "Combined Endeavor 2012"Вежба има традицију дугу 18 година, а Војска Србије учествује по пети пут. Ове године на вежби ће бити дeлегације 37 земаља са око 1.200 учесника, што представља једну од највећих мултинационалних вежби у свету.

За потребе вежбе формира се и национално издвојено место у Нишу, које је саставни део сложене телекомуникационо-информатичке инфраструктуре, на којој ће се реализовати тестирање функционалне и оперативне интероперабилности опреме и процедура.

Припадници наше војске ће поред тестирања интероперабилности телекомуникационо-информатичке опреме, активно учествовати у раду мултинационалне команде ранга корпуса.

Ради се о кључним дужностима у групи за мрежне операције (NetOps Network Operations), групи за управљање знaњем и информацијама (IM/KM Information management/Knowledge management) и групи за тестирање интероперабилности система осталих земаља учесница вежбе.

Основни критеријум за избор кандидата на вежби су висока стручна оспосољеност за одређену техничку област и остварени резултати земље из које долазе током учешћа на вежби у претходном периоду.
Email