Вести
23.11.2010

Војска Србије најмање одговорна за дискриминацију у Србији


Према резултатима истраживања које је прошлог месеца спровео Стратеџик маркетинг, грађани смaтрају Војску Србије за најмање одговорну за дискриминацију мањина у Србији јер ниједан грађанин није заокружио ову опцију.

Према одговорима анкетираних, најдискриминисаније групе су Роми, сиромашне и старије особе, а као најодговорније за дискриминацију, грађани сврставају сами себе на прво место. 

Email