Вести | Цивилно-војна сарадња
01.06.2015

Тактички курс цивилно-војне сарадње у Крушевцу


У касарни „Цар Лазар“ у Крушевцу данас је свечано отворен „Тактички курс цивилно-војне сарадње“. Ово је пети по реду курс који организује и реализује Одељење за цивилно-војну сарадњу Генералштаба, у сарадњи са Центром АБХО, Командом за развој Расинске бригаде и 246. батаљоном АБХО. Курс похађа 20 полазника који се налазе на дужностима органа за цивилно-војну сарадњу и на формацијским местима која имају непосредни контакт у реализацији задатака из функције цивилно-војне сарадње у јединицама Војске Србије.

Поред предавача из Одељења за цивилно-војну сарадњу на курсу су ангажовани и представници Сектора за ванредне ситуације МУП Р. Србије и Црвеног крста из Крушевца, који ће приказати организацију, могућности и начин рада у случајевима ангажовања ресурса друштва приликом одговора на невојне ризике и претње безбедности. Циљ ангажовања ових предавача је и сагледавање процедуре за евентуално будуће заједничко ангажовање са представницима ових организација на задацима пружања помоћи органима цивилне власти у ванредним ситуацијама на пословима заштите и спасавања.

У наредних пет дана полазници ће се упознати са теоријским одређењима цивилно-војне сарадње код нас и у свету, организацијом и активностима цивилних организација, искуствима из мултинационалних операција и оспособити за учешће у процесу оперативног планирања по питањима цивилно-војне сарадње. Кроз практичне облике наставе, полазници ће стећи основу за поступање и рад у улози официра за везу у штабовима за ванредне ситуације и за рад у процесу оперативног планирања.

Email