Вести
25.09.2009

Штабна ратна вежба у Команди за обуку


У Команди за обуку реализује се штабна ратна вежба „Одлучан одговор“.

Основни циљ вежбе је увежбавање штабних официра у практичном штабном раду на планирању операција и спровођењу одлуке команданта.

 Током реализације вежбе учесници су показали висок степен обучености на примени стандардних оперативних процедура у процесу доношења одлуке команданта.

 
Email