Вести
09.05.2017

Честитка начелника Генералштаба припадницима правне службе


Поводом 10. маја – Дана правне службе, припадницима службе упућујем срдачне честитке.
 
Традиције правне службе у Војсци Србије и Министарству одбране везују се за 1864. годину, када је у Србији донет Војни судски законик, којим су били уређени организација и поступак војних судова у редовном и ванредном стању.
 
Својим радом, омогућили сте нормативно уређење и регулисање бројних области у Војсци и систему одбране, штитећи интересе Републике Србије, Министарства одбране и Војске Србије.

Поред осталог, дајете свој велики допринос успешном раду војно дисциплинских судова и тужилаца чиме значајно унапређујете рад на пословима војне дисциплине и остварујете позитиван утицај на спречавање чињења дисциплинских преступа и грешака.

Уверен сам да ћете и у наредном периоду успешно реализовати све постављене задатке и на тај начин допринети унапређењу рада правне службе.
Email