Вести
05.07.2017

Сертификат Уједињених нација Центру за мировне операције


Департман за мировне операције Уједињених нација уручио је Центру за мировне операције сертификат, којим се потврђује да је курс Заштита цивила у мировним операцијама реализован у складу са стандардима Уједињених нација у области обуке за мировне операције. Сертификат је потписао Подсекретар за мировне операције УН, господин Жан-Пјер Лакроа, и исти важи четири године.Курс је реализован, од 24. до 28. априла 2017. године, у сарадњи са инструкторима из партнерских центара за обуку за учешће у мировним операцијама из Босне и Херцеговине, Мађарске и Аустрије, ради оспособљавање полазника за разумевање концепта Заштите цивила у мировним операцијама УН у складу са мандатом мисије и правилима ангажовања на оперативном нивоу.

Ово је други курс, поред Курса за штабне официре Уједињених нација, који је успешно прошао процес сертификације од стране Интегрисане службе за обуку Уједињених нација, што представља својеврсно признање Центру за мировне операције јер на пољу обуке постаје видљив и препознат на глобалном нивоу.

Email