Вести
01.10.2010

Војска Србије на међународним вежбама


У току 2010. године, припадници Војске Србије учествовали су у планирању, организовању и реализацији девет међународних вежби, у оквиру којих су сарађивали са старешинама и војницима из 40 земаља света.

За Војску Србије нарочито су значајне међународне вежбе у којима су спојени командно-штабни и практични рад на терену.

У периоду од 27. јуна до 2. јула ове године, изведена је вежба „ТИСА 2010“, у којој су се припадници Војске Србије и оружаних снага Румуније и Мађарске увежбавали у пружању помоћи цивилном становништву у отклањању последица поплава у захвату река Тиса и Караш. У овој вежби ангажована су 24 припадника наше Војске.

На полигону „Бабадаг“ у Румунији, у јуну и јулу 2010. године, 36 припадника Војске Србије, са колегама из оружаних снага Румуније и Сједињених Америчких Држава, извели су вежбу „SABER DAWN 2010“. Тема вежбе била је обука и решавање борбених задатака нивоа одељења.

У септембру, Војска Србије учествовала је у вежби „EURAD 2010“, у Аленштајгу у Аустрији. Том приликом, 14 наших припадника стекло је нова искуства о операцијама реаговања на кризе и управљања кризама. У вежби су учествовале оружане снаге 8 европских земаља.

Припадници Војске Србије учествовали су и на међународној вежби „COMBINED ENDEAVOR 2010“, која је одржана у Графенверу у Немачкој, од 1. до 17. септембра. Реч је о највећој војној вежби у области телекомуникационо-информатичког обезбеђења у свету. О значају вежбе говори податак да је учешће у њој узело 1400 представника из чак 38 земаља НАТО, Партнерства за мир и других земаља Европе и Азије, као и да је на вежби остварено преко 1200 тестова интероперабилности између земаља учесница. У овој вежби учествовала су 32 наша припадника.

На полигону „Шабла“ у Бугарској, 60 наших припадника, са колегама из оружаних снага Бугарске, извело је здружену вежбу гађања јединица противваздухопловне одбране, у септембру 2010. године. Било је то прво бојно гађање циљева у ваздуху на неком од полигона у протекле две деценије, од изузетног значаја за оперативне способности 250. ракетне бригаде ПВО и Ваздухопловства и ПВО Војске Србије.

У октобру 2010. године, Министарство одбране и Војска Србије учествоваће у извођењу вежбе „SEESIM 2010 (South Eastern Europe Simulation 2010)“, са партнерима из 13 земаља чланица SEDM (Southeastern Europe Defense Ministerial Proces), Сједињених Америчких Држава и две земље које имају статус посматрача. Вежбе SEESIM организују се у двогодишњем циклусу и представљају софистициран начин увежбавања на националном и регионалном нивоу, симулацијом у реалном времену.

Вежбе се организују ради унапређивања сарадње, координације и операбилности земаља чланица SEDM у отклањању последица изазваних природним непогодама, управљању кризама, борби против тероризма, безбедности граница и пролиферацији оружја за масовно уништење. У току вежби, практично се проверавају размена информација између националних и интернационалних организација и институција у реалном времену, одређују се и увежбавају процедуре које омогућавају бољи проток информација. Поред тога, повећава се и способност за брзо реаговање.

На вежби „SEESIM 2010“, поред Министарства одбране и Војске Србије, учествоваће и Министарство унутрашњих послова, Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство здравља, Министарство финансија, Министарство иностраних послова, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство за инфраструктуру, Министарство за државну управу и локалну самоуправу, штабови цивилне заштите и Црвени Крст Србије.

Почетком новембра, у Републици Србији биће организована билатерална војна вежба „БАЧКА 2010“, са оружаним снагама Мађарске.

Припадници Војске Србије, у наредном периоду, учествоваће на вежбама „EURASIAN STAR 2010“ у Турској и „VIKING 11“ у Шведској.

Значај учешћа Војске Србије на међународним вежбама је вишеструк. Пре свега, значајно је сагледавање нивоа интероперабилности са оружаним снагама других држава, упознавање са њиховим тактикама и процедурама, средствима, опремом и наоружањем.

Такође, на оваквим вежбама додатно се оспособљавају национална тела за управљање кризама. У том сегменту, циљеви су унапређење интероперабилности за превентивно деловање и борбу против тероризма и организованог криминала, као и унапређење способности управљања кризама у пограничном појасу.

Учешће на међународним вежбама представља идеалну прилику за припрему и увежбавање припадника Војске Србије за учешће у мултинационалним операцијама Уједињених нација. Искуства стечена током извођења међународних вежби користе се приликом израде планова и програма оспособљавања декларисаних јединица предвиђених за упућивање у мултинационалне операције.

Међународне вежбе су и прилика за увежбавање рада у мултинационалном окружењу и усавршавање страних језика.


Email