Вести
09.06.2009

Вежба гашења пожара и евакуације на Топчидеру


Показна вежба – Гашење пожара и евакуација – изведена је данас у касарни Топчидер. Оспособљеност су демонстрирали припадници ватрогасне екипе командне чете Команде за обуку Генералштаба Војске Србије, ватрогасног одељења 64. логистичког батаљона, санитетског обезбеђења Другог центра за обуку из Панчева и Ватрогасна спасилачка јединица Вождовац, која је у саставу Ватрогасне бригаде Београд.

Приказом је руководио мајор мр Слободан Малбашић, референт заштите ресурса Команде за обуку. Вежбу, која је реализована у реалном времену, пратили су пуковник Млађен Нишевић, начелник штаба Команде за обуку, старешине и војници Команде и јединица у топчидерској касарни, представници управа Генералштаба ВС и Инспектората одбране.

Учесници су приказали правилан поступак дојаве и неутрализације пожара, деловање појединаца и екипа које се ангажују за његово гашење, спасавање људи и евакуацију покретних ствари из угроженог објекта, али и садејство ватрогасних екипа српске војске и територијалних ватрогасних јединица.

Вежба је реализована на три радне тачке – најпре је гашен почетни пожар преносним апаратима са прахом, затим пожар који се проширио на околно растиње, коришћењем ватрогасног возила са водом и пеном, а потом и пожар у објекту одакле су евакуисана угрожена лица.

Мајор Малбашић говорио је присутнима о карактеристикама појединих пожара, поступцима појединаца и ватрогасних јединица, те опасностима приликом гашења пожара и мерама заштите. Ватрогасна јединица Вождовац, за гашење пожара на вежби, користила је хидрауличну платформу Бронко скај, а за спасавање угрожених ваздушни јастук.
Email