Вести
11.06.2010

Шести међународни курс из области заштите од хемијског оружја


У Центру за усавршавање кадрова АБХО Војске Србије у Крушевцу, од 7. до 11. јуна 2010. године, одржан је шести Међународни курс из области заштите од хемијског оружја, који је похађало 14 учесника из 14 земаља потписница „Конвенције о забрани употребе хемијског оружја“.

Курс су заједнички организовали Министарство одбране Републике Србије, Војска Србије и Организација за забрану хемијског оружја (OPCW) Уједињених нација. Одржавање курса представља доказ о континуитету успешне сарадње Организације за забрану хемијског оружја са нашом државом у имплементацији „Конвенције о забрани хемијског оружја“.

Курс је отворио командант Центра за усавршавање кадрова АБХО пуковник мр Слободан Савић, а предавачи и асистенти били су представници Центра за усавршавање кадрова АБХО, Техничког опитног центра и Војномедицинске Академије. Програм курса обухватио је разноврсне тематске целине, као што су имплементација Конвенције о забрани хемијског оружја, заштита, детекција и идентификација токсичних хемикалија, деконтаминација и  обука у теренским условима на опреми и средствима АБХО.

 
Email