Вести
11.02.2016

Потписан споразум између ВГИ-ја и Грађевинског факултета


Начелник Војногеографског института пуковник доц. др Стеван Радојчић и декан Грађевинског факултета Универзитета у Београду проф. др Бранко Божић потписали су данас Споразум о научнотехничкој сарадњи између те две институције.Циљ споразума, потписаног у Војногеографском институту, је развој научнотехничке сарадње, организације заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развој нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, као и размену предавачког искуства између Грађевинског факултета и ВГИ-ја.

Пуковник Радојчић и професор Божић изјавили су да је Споразум потврда вишедеценијске добре сарадње која је обострано корисна.

Тим споразумом две институције планирају да развију сарадњу из области геодезије и геоинформатике, посебно из референтних геодетских мрежа, одређивања гравитационог поља, премера и уређења земљишне територије, фотограметрије и даљинске детекције, геодетске картографије, као и земљишних информационих система, геодетске метрологије, геодезије у инжењерским областима и моделирању и менаџменту у геодезији.

Email