Вести
01.03.2017

Приказ активности Петог логистичкoг батаљона Централне логистичке базе


У касарнама „Кнежевац” и „Васа Чарапић” у Београду, данас је приказан део задатака и активности који реализује Пети логистички батаљон Централне логистичке базе.


Приказу су присуствовали слушаоци 63. класе Kомандно-штабног усавршавања, модула логистике, у оквиру научно – стручне посете, са наставником катедре логистике, пoтпуковником Еплер Игором.

Овом приликом приказан је рад одељења за одржавање убојних средстава, одељења за одржавање ракетне технике, одељења за одржавање мототехнике и одељења вучних возова.


Највећу пажњу привукла је опрема екипе за одржавање убојних средстава, као и практичан рад приликом претраге терена металодетектором и поступак приликом наиласка на неексплодирана убојна средства. Том приликом је извршена и демонстрација уништења неексплодираног убојног средства.


Одељење вучних возила чете за транспорт приказало је утовар неисправног моторног возила на вучне возове, припрему за транспорт и поступак превожења таквих врста средстава.

Командант Петог логистичког батаљона, потпуковник др Велибор Јовановић нагласио је да у батаљону има значајан број радних места са повећаним ризиком за безбедност и здравље на раду, међу којима су и радна места чланова екипа чији је рад приказан, те да је тежиште приликом реализације задатака управо на безбедности у раду и заштити живота и здравља људи.Слушаоци и наставник катедре логистике су изразили велико задовољство што су имали прилику да сагледају практичне радње екипа на реализацији специфичних логистичких задатака и да ће им стечено знање значајно користити у даљем раду и на новим дужностима након завршетка школовања.

Email