Вести
19.03.2009

УСВАЈАЊЕ СТРАТЕГИЈСКОГ ПРЕГЛЕДА ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


На данашњој седници Владе Републике Србије усвојен је Стратегијски преглед одбране Републике Србије.

Стратегијски преглед одбране Републике Србије представља институционални оквир за спровођење реформе система одбране и полазни је програмски документ којим се дефинише средњорочно планирање одбране, ефикасно управљање ресурсима одбране, транспарентност послова одбране и изградња претпоставки за демократску и цивилну контролу, професионализацију и ефикасност Војске Србије у извршавању додељених мисија и задатака.

Он произилази из основних стратегијских опредељења, као и из опредељења Републике Србије да се прилагоди актуелним променама у свету и прихвати стандарде одбрамбеног организовања демократских друштава. Стратегијски преглед одбране Републике Србије обухвата анализу безбедносног окружења уз процену изазова, ризика и претњи, мисије и задатке Војске Србије, Визију Војске Србије до 2015. године, опис тренутног стања система одбране и способности Војске Србије и опис потребних способности система одбране до 2010. године и приоритете развоја. 

Управа за стратегијско планирање Сектора за политику одбране иницирала је израду Документа још 2005. године за потребе ДЗ Србија и Црна Гора када је Радни тим састављен од представника Министарства одбране и Генералштаба Војске израдио коначни нацрт Документа, уз претходно усаглашавање.

 Током 2006. године, нацрт Документа је представљен потпредседнику Владе Р. Србије и председнику Републике Србије. Уследило је усвајање нацрта Документа на Колегијуму МО и достављање Влади Републике Србије на усвајање.

На дуготрајан процес усвајања Документа утицало је више околности објективне природе. То су, пре свега, распад Државне заједнице Србија и Црна Гора, нови статус Републике Србије као самосталне државе, процес формирања Министарства одбране као републичког органа, а не савезног, промењено бебедносно окружење, ступање на снагу Закона о одбрани, усвајање Резолуције Народне Скупштине о војној неутралности Републике Србије, одржавање председничких и ванредних парламентарних избора и конституисање нове Владе Републике Србије.  

У складу са насталим променама, нацрт Стратегијског прегледа одбране Републике Србије је дорађиван и прилагођен новонасталим околностима. Коначна верзија нацрта Документа израђена је крајем 2008. године уважавајући примедбе и сугестије организационих целина МО и ГШ ВС. Нацрт је упућен Кабинету Председника Републике, Министарству финансија и Републичком секретаријату за законодавство, од којих је почетком 2009. године и добијена сагласност. Влада Републике Србије усвојила је Стратегијски преглед одбране Републике Србије, након што је Председник Републике дао сагласност на нацрт Документа.  


Email